Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje

Ke zpracování Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje doporučila výběrová komise firmu IREAS, Institut strukturální politiky o. p. s. z Prahy. To také Rada Pardubického kraje schválila.
Ve schváleném rozpočtu je na tyto účely rezervována částka ve výši 1,3 mil. Kč, z toho 700 000,- Kč v letošním roce. První etapa prací bude dokončena do konce listopadu 2002.
Koncepce by měla obsahovat mimo jiné analýzu v oblasti zemědělství, tzn. např. vymezení vhodnosti prostředí pro zemědělskou produkci, strukturu zemědělství či geografické a hydrologické poměry a vybavení obcí. Dále analýzu současného stavu rozvoje turistiky v rámci cestovního ruchu na venkově. "Druhou etapou zakázky bude návrh a zdůvodnění řešení podporující rozvoj zemědělství v Pardubickém kraji", uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství a rozvoj venkova Petr Šilar.
Tato Koncepce má návaznost na územní plán a plán rozvoje kraje.

Tiskové oddělení KrÚ


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134