#15. zámecký park

Z roku 1930 se zachovala Porostní mapa lesů zbytkového statku Brozany-Ráby 1930-1939 od autorisovaného lesního hospodáře B. Matějčka se zakresleným zámeckým parkem a cestami kolem paloučku v ploše "k", které jsou dodnes v terénu patrné. V Hospodářském plánu lesů revíru Ráby pro další desetiletí 1939-1948 se k němu uvádí: "Malý parčík za zámečkem v r. 1905 vysazený. Původně sem byly vysazeny různé jehličnaté exoty. Dnes převládá jen smrk, ojediněle douglaska a dub" (viz SOkA Pardubice, NAD 1596 Lesní dohlédací úřad Pardubice 1874-1960, inv. č. 159 Velkostatek Ráby, karton 17).

Porostní mapa 1930 a plot z roku 1965

Do mapy je z Katastru nemovitostí promítnut aktuální stav pozemků (zeleně), staveb (modře) a oplocení z roku 1965 (červeně). Snad někdy v nějakém archívu najdeme původní plány, výkresy či realizační pokyny nebo účetní výkazy ke stavbě budov i zámeckého parku.

Plány Lovčího zámečku z roku 1882 od architektů Františka Schmoranze ml. (1845-1892) a Jana Machytky (1844-1887) byly vystaveny v roce 1891 v rámci Jubilejní zemské výstavy v Praze (viz KOLEKTIV: Seznam umělecké výstavy. Praha 1891, s. 28) a pak v roce 1903 při Východočeské výstavě v Pardubicích (viz Lovecký obzor, vydavatel Josef V. Rozmara, roč. IV, 1903, č. 11, s. 86). Kde jsou nyní uloženy?

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134