#07. charitativní činnost

Jak potvrzuje pokladní seznam příspěvků k 31. 12. 1882, Dr. Richard Drasche-Wartinberg (1850-1923) byl zakládajícím členem spolku "pro vystavení divadelního domu v Pardubicích", jehož ustavující schůze se sešla 21. 5. 1882 (viz Pavel Thein-Miloslav Huňáček: Městské divadlo Pardubice, Klub přátel Pardubicka, 2004, s.4), kterému v roce 1882 věnoval 100 zl. (viz noviny Pernštýn).

Baron Drasche - příspěvek na divadlo v novinách Pernštýn

Byl  i sponzorem pardubických dostihů, jako například v neděli 24. 10. 1886: "Oznámena byla "Kunětická steeple-chase", k níž cenu dal zdejší pan baron Richard Drasche z Wartinbergu a sice 1000 zl., avšak z přihlášených 13 jezdců dostavil se na zápasiště jediný poručík šl. Grimmenstein, jenž "představil" svého koně a pak - zmizel." (viz Pernštýn, ročník VII, číslo 85, ze dne 27. 10. 1886).

Muzejnímu spolku v Pardubicích (1880), jenž byl předchůdcem dnešního Východočeského muzea, věnoval několik exponátů a také cenné diamanty. Proto byl jmenován jeho zakládajícím členem: "Prostřednictvím p. K. Šimona, tajemníka velkostatku, daroval majitel velkostatku pardubického urozený pan baron Richard Drasche z Wartinberka itacolumit z Brailie t.j. horninu, v níž jest jeden velký diamant s vypuklými stěnami a mnoho jiných menších diamantů. Ješto dar tento přesahuje cenu 200 zl., jmenuje výbor urozeného dárce zakládajícím členem musejního spolku a povinný dík vysloví zvláštním listem. Mnohocenný tento dar chovati se bude ve zvláštní skříňce. Jakmile zhotoven bude diplom, oznámí se tříčlennou deputací čestné členství p. komisaři Fil. Šedivému" (viz noviny Pernštýn, roč. X, 1889, č. 5). Pardubickému muzeu věnoval také 4 obrazy malíře Zvěřiny (viz František Karel Rosůlek: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Díl 3. Místopis, Pardubice [1926], s. 339).

Z kroniky obce Ráby víme, že „Richard Drasche, majitel panství, daroval hasičskému sboru v Rábech 100 korun [rakousko-uherských] ku příležitosti založení sboru dne 20. září 1908.“ Byl největším dárcem (druhý v pořadí věnoval 25 korun), stříkačka stála 800 korun.

Chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích

Baron Dr. Richard Drasche-Wartinberg byl také patronem a podporovatelem chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích, zasloužil se o jeho přístavbu z roku 1912 a o vitrážemi zdobené okno vedle hlavního oltáře, které zaplatil o rok později. Na kovových hlavních dveřích chrámu je vytepán vedle českého lva, rodového erbu Pernštejnů a znaku města Pardubic i jeho oficiálně schválený erb barona ze dne 3. 2. 1884.

Chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích

Závazek patronátu ke kostelům v Pardubicích a v Dřítči vyplýval ze smluv o koupi pardubického velkostatku a Kunětické hory.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134