#28. události 1938-1948

15. 11. 1938: Miloslava Sudková koupila Lovčí zámeček s lesními pozemky

15. 3. 1939: okupace Pardubic německým vojskem, zřízení úřadovny Gestapa

8. 6. 1939: nájemce zámečku Jaroslav Sudek získal koncesi na ubytování cizinců

10. 12. 1939: dosud ubytováno 54 návštěvníků, celkem 758 nocí = průměrně 14 nocí/host

27. 1. 1940: koncert České filharmonie s Václavem Talichem v pardubickém divadle

18. 4. 1940: bylo vyhověno odvolání a koncese rozšířena o podávání občerstvení a hry

jaro 1941: první pobyt Josefa Bohuslava Foerstera v Lovčím zámečku

26. 5. 1941: pohled manželů Foersterových Oldřichu Blažíčkovi

jaro 1942: druhý pobyt Josefa Bohuslava Foerstera v Lovčím zámečku

8. 3. 1942: na ruské frontě padl pilot Richard Eberhard Drasche-Wartinberg

30. 9. 1942: v Ebreichsdorfu se narodil Richard Drasche-Wartinberg

25. 10. 1942: první nálet na Pardubice

duben 1943: Lovčí zámeček zabrán německými úřady pro dvouletý tábor KLV

22. 7. 1944: druhý nálet na Pardubice (v noci)

24. 8. 1944: třetí nálet na Pardubice (ve dne)

20. 11. 1944: na poli mezi Ráby a Kuněticemi letadlo shodilo 2 bomby

28. 12. 1944: čtvrtý nálet na Pardubice (Paramo)

10. dubna 1945: ukončení dvouletého tábora KLV v Lovčím zámečku

7. 6. 1945: dopis Jaroslava Sudka MNV Ráby (konflikt s Josefem Kosinou)

13. 6. 1945: ustavující schůze MNV Ráby (předseda František Černík)

19. 6. 1945: uvalení národní správy na základě žádosti MNV Ráby

21. 6. 1945: usnesení MNV Ráby zmocnilo J. Kosinu k podání žádosti o národní správu

29. 6. 1945: usnesení MNV Ráby jmenovalo národního správce (hajný J. Kubík)

10. 11. 1945: ustaveno nové zastupitelstvo MNV Ráby (stranické bez KSČ)

16. 12. 1945: usnesení MNV v Rábech zamítlo žádost o koncesi hostinskou a výčepnickou

19. 12. 1945: předání Lovčího zámečku MNV Pardubice k umístění chorobince

1946: do Lovčího zámečku č. p. 38 se přistěhovala Štefanie Korbelová (1925) z Livína

1946: do Lovčího zámečku č. p. 38 se přistěhovala Helena Tomšová (1925) z Holic

7. 2. 1946: do Lovčího zámečku č. p. 38 se přistěhoval nový domovník Václav Stejskal, nar. 9. 10. 1915

7. 2. 1946: chorobinec v Lovčím zámečku přejmenován na Sociální domov města Pardubic v Rábech

17. 11. 1947: v Kuněticích otevřen ocelový most přes Labe, nahrazující převoz

2. 4. 1948: výměr o znárodnění Lovčího zámečku s lesními pozemky v Rábech

10. 7. 1948: MNV Ráby se usneslo požádat o znárodněný majetek paní Sudkové

15. 12. 1948: Ministerstvo zemědělství převzalo zabraný majetek


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134