#42. prameny a literatura

Prameny:

 • archív ing. Petra Mlejnka
 • archív Obecního úřadu v Rábech
 • archiv Národního technického muzea, NAD č. 436, evidenční pomůcka č. 156, sign. D2/4, karton 6
 • archív Petra Šorma
 • archív Richarda Drasche-Wartinberg
 • archív PSP ČR, 1918-1920, tisk 1879
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 1964/IV.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 2123/XXIII.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 955/II.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 1212/XXXVI
 • archív Východočeského muzea Pardubice
 • Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, https://www.doew.at/result?id=806070&cat=3
 • Kronika obce Ráby
 • Mineralogische Mittheilungen, část 1, 1871, s. 1-12
 • Mineralogische Mittheilungen, část 2, 1872, s. 85-92
 • Národní archiv Praha, fond SPS Praha, inv. č. 6084
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.3
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.4
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.5
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Inneres MdI STEF RRG 20.11
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 1874/21
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 2267/22
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 74/59
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2139 Koupě velkostatku 1921-1927, udržování budov a inventáře 1920-1928, karton 1170
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3430 Mapa panství Pardubice 1882
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3552 Lesní okrsek Ráby 1890
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3553 Hospodářská mapa 1916-1925, Ferdinand Kučera 1918
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3554 Hospodářská mapa Ráby 1:5000, K. Kotinský 1901
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3555 Porostní mapa Ráby 1:10000, K. Kotinský 1901
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3556 Porostní mapa hájemství Ráby od K. Poláka 1886
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3557 Mapa probírek hájemství Ráby od V. Kalivody 1886
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3960 Mapa pozemků obec Hradiště, Brozany a Ráby 1900
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3993 Mapa pozemků obcí Hradiště, Brozany, Ráby 1896
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4018 Mapa okolí Kunětické hory - katastru Ráby 1900
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4025 Plán rábské bažantnice 1899
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4028 Stavební plán myslivny a bytu pro adjunkta v Rábu 1900
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4029 Situační plán k lomu kamene na Kunětické hoře 1884
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4030 Mapa pozemků obce Ráby 1900
 • SOkA Hradec Králové, NAD 2674 Diecézní katolická charita, inv. č. 173 Sociální domov města Pardubic 1948-1949
 • SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 20 Stavební a pozemkové záležitosti 1930-1939, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 29 Živnostenské záležitosti 1926-1940, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 209 ONV Pardubice 1945-1949, inv. č. 393 Zrušené národní správy H-Ž, karton 236
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 6 Zápisy rady JNV 1949, kniha 6
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 7 Zápisy rady JNV 1-6/1950, kniha 7
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 8 Zápisy rady JNV 7-9/1950, kniha 8
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 9 Zápisy rady JNV 10-12/1950, kniha 9
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 10 Zápisy rady JNV 1-3/1951, kniha 10
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 11 Zápisy rady JNV 4-6/1951, kniha 11
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 12 Zápisy rady JNV 7-9/1951, kniha 12
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 201 Církevní záležitosti, karton 182
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 265 Ústavy pro přestárlé 1950-1951, karton 229
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 1 Zápisy ze schůzí rady 1945, kniha 1
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 2 Zápisy ze schůzí rady 1946, kniha 2
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 3 Zápisy ze schůzí rady 1947, kniha 3
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 4 Zápisy ze schůzí rady 1948, kniha 4
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 5 Zápisy ze schůzí rady 1949, kniha 5
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 85 Nájem zámečku v Rábech, karton 6
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 1 Zápisy z jednání MNV 1945-1950, kniha 1
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 23 Pamětní kniha 1960-1973, kniha 23
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 134 Zámeček č. p. 38, karton 5
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 94 Zápisy Rad ONV 9-12/1963, kniha 94
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 1356 Správa majetku - Ráby 1969-1989, karton 268
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4130 Akce Z Ráby 1960-1965, karton 1287
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4854 Činnost OÚSS Pardubice 1978, karton 1388
 • SOkA Pardubice, NAD 1559 Sociální služby města Pardubic, př. č. 5/93, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 1559 Sociální služby města Pardubic, př. č. 79/98, karton 4
 • SOkA Pardubice, NAD 1596 Lesní dohlédací úřad Pardubice 1874-1960, inv. č. 159 Velkostatek Ráby, karton 17
 • SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 1
 • SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 2

Literatura:

 • BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolícka církev v Československu 1945 – 1989
 • Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 361-362
 • BOROVEC, Petr: Historie a současnost podnikání na Pardubicku. Žehušice 2007
 • CÁSEK, Jiří: Vývoj právní regulace památkové péče, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2017
 • Česká revue, I. roč., 1897, s. 267
 • EBEL, Martin - ŠKABRADA, Jiří: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 1, Praha 2014
 • EBEL, Martin - ŠKABRADA, Jiří: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 2, Praha 2016
 • DROBNÁ, Markéta: Služebna gestapa v Pardubicích 1939-1942, Masarykova univerzita, Brno 2017
 • FOJTÍKOVÁ, Jana: Pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstra, Musicalia 1–2 / 2010, s. 6-21
 • HALÍŘOVÁ, Martina: Lehké děvy to v Pardubicích neměly lehké. In: Kaleidoskop, Zpravodaj VČM Pardubice 2019, s. 8
 • HEBER, F. A.: Böhmischens Burgen, díl VI., Praha 1849, s. 151-200
 • HORČIČKA, Václav - ŽUPANIČ, Jan: První československá pozemková reforma jako faktor zahraniční politiky. Příspěvek k málo známému aspektu československo-rakouských vztahů v letech 1918—1938. Soudobé dějiny. 2019, roč. 27/2019, č. 4, s. 449-471. ISSN 1210-7050.
 • HOUDEK, David: Státní zásahy do pozemkového vlastnictví na pozadí pozemkových reforem v 1. ČSR, Plzeň 2016.
 • http://ancestors.familysearch.org
 • http://budapestaukcio.hu
 • http://cs.unionpedia.org
 • http://cs.wikipedia.org
 • http://de.wikipedia.org
 • http://www.draschepianos.com
 • http://en.wikipedia.org
 • http://encyklopedie.brna.cz
 • http://es.linkedin.com
 • http://hu.wikipedia.org
 • http://pamatkovykatalog.cz
 • http://richardhof.at
 • http://rocketreach.co
 • http://www.cspsd.cz
 • http://www.deutsche-biographie.de
 • http://www.geni.com
 • http://www.geschichtewiki.wien.gv.at
 • http://www.jindrichova.com
 • http://www.kppardubicka.cz
 • http://www.local.ch
 • http://www.pardubickyslavin.cz
 • http://www.parpedie.cz
 • http://www.pernikova-chaloupka.cz
 • http://www.royaltyguide.nl
 • http://www.schloss-ebreichsdorf.at
 • http://www.spsstavebni.cz
 • http://unser-quartier.de
 • http://www.tenhumbergreinhard.de
 • http://www.vincentky.sk
 • http://www.wikiwand.com
 • http://www.xing.com
 • CHVÁLA, Jiří: Barokní sýpka ve Starém Hradišti u Pardubic, Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 11-12/2022, s. 367
 • CHVOJKOVÁ, Zdena a VOREL, Petr: Program obnovy vesnice Ráby, nástin historie obce, VČM Pardubice, 1997
 • JIROUŠEK, Adam: Kunětická hora v kontextu kulturního a sociálního života. UK Praha, 2012
 • JIROUŠEK, Miloš: Kunětická hora od středověku po současnost. Národní památkový ústav 2021
 • KAZLEPKA, Zdeněk: "Nejkrásnější toho druhu na Moravě". Obrazová sbírka hraběte Huberta Ludwiga d'Harnoncourt jako základ obrazárny Dreherů na zámcích Hrotovice a Myslibořice, Opuscula historiae artium, č. 65, 2016, s. 156-179
 • KLEPL, Jan - ČAKRTOVÁ, Eva: Ringhofferové František a Hanuš 1771 - 1939. Prozatímní inventární seznam, NAD č. 436, evidenční pomůcka č. 156, Praha 1940, 1951 a 1956
 • KOLEKTIV: František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Praha 2020
 • KOLEKTIV: Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891, Praha 1894
 • KOLEKTIV: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1996
 • KOLEKTIV: Pardubický fotograf Josef Pírka, Pardubice 2015
 • KOLEKTIV: Seznam umělecké výstavy. Praha 1891
 • KOLEKTIV: Velkostatek Pardubice 1494-1952, SOA v Zámrsku, 1963, číslo ev. listu NAD: 377, číslo archívní pomůcky: 412
 • KOLEKTIV: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885-2005, Praha 2005
 • KORBEL, Dušan: Pardubice - srdce regionu koní. Pardubice 2012, s. 14-16
 • KOTYK, Jiří: Dr. Richard, svobodný pán Drasche von Wartinberg. Zprávy KPP 1986, s. 15-20
 • KOTYK, Jiří: František Karel Potěšil, Pardubice 2009
 • KOTYK, Jiří: Pardubický Zámeček a jeho osudy, 2015
 • KÖRBR, Pavel: Körbrův průvodce po Čechách, sv. 33, 1921, s. 21
 • KUKLÍK, Jan: Znárodněné Československo. Nakladatelství Auditorium, Praha 2010
 • KVĚTONOVÁ Šárka: Bombardování Pardubic v roce 1944 a jejich obnova. UJEP v Ústí nad Labem 2020
 • LEOPOLD, Karel: Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí, Praha 1928, s. 50
 • Lovecký obzor, vydavatel Josef V. Rozmara, roč. IV, 1903, č. 11, s. 85
 • MÁDL, Karel Boromejský: Umění výtvarná. In: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Praha 1898, s. 73
 • MARČÁK, Roman: Vyšší dívčí, Týdeník Pernštejn, 17. 10. 2022, s. 3
 • MATĚJČEK, Bedřich: Dějiny pardubického rybnikářství, in: Mapa pardubického panství 1688. Faksimile mapy Jiřího Matouše Vischera, Praha, 1948
 • MIKEŠOVÁ, Jiřina: Z budovy bývalého ústavu bude školicí a vzdělávací centrum. In: Pardubické noviny, 2001
 • MLEJNEK, Petr: Karel Schindler - buditel českého lesnictva a jeho podzim života v Bílé Třemešné. In: Třemešenský zpravodaj, 8. 9. 2022, s. 5
 • MÜCKE, Petr: Jak "Maffie" zachránila Kunětickou horu. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1-2 / 2020, s. 20-25
 • MÜCKE, Petr: Kunětické družstvo. In: Východočeský sborník historický 14, 2007, s. 144
 • Národní listy, 8. 7. 1883, s. 2
 • Našinec, 28. 7. 1880, s. 2
 • NECHVÍLE, Jiří: František Karel Rosůlek, Klub přátel Pardubicka, 2004, s.22
 • NECHVÍLE, Josef: Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická. 1883
 • NĚMCOVÁ, Marcela: Životní příběhy řádových sester pracujících v ústavech sociální péče před rokem 1989. Univerzita Karlova, Praha 2012
 • NĚMCOVÁ, Zuzana: Čeští františkáni v době komunismu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2008
 • NĚMEC, Antonín: Úpravy vodní v Čechách ku prospěchu hospodářství, Praha 1886
 • PALEČEK, Jiří: Malá kronika Pardubicka do konce 19. století, vydal Klub Přátel Pardubicka 2007
 • PALEČEK, Jiří: Malá kronika Pardubicka 20. století, vydal Klub Přátel Pardubicka 2010
 • PAPEŽOVÁ, Hana: Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku, ČVUT Praha, 2018
 • Pardubicko, vydal ONV a ORO v Pardubicích, [1948], s. 111
 • Pardubický perník, ročník VII, 26. 10. 1901, s. 3
 • Pernštýn, 24. 6. 1881, s. 217
 • Pernštýn, 4. 10. 1882
 • Pernštýn, ročník VII., číslo 49, 19. 6. 1886
 • Pernštýn, ročník VII, číslo 85,  27. 10. 1886
 • Pernštýn, ročník VIII., číslo 40, 25. 5. 1887
 • Pernštýn, roč. X, 1889, č. 5
 • Pernštejn, 1898
 • POTĚŠIL, František Karel: Adresář města Pardubic, 1911
 • POTĚŠIL, František Karel: Kunětická hora, 1936
 • Pražský denník, roč. 20, čís. 236, 17. 10. 1885
 • PROUSEK, Jan: Dřevěné stavby starobyle roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách. Praha 1895
 • Provedení pozemkové reformy na velkostatcích..., vydal Státní pozemkový úřad, 1921
 • ROSŮLEK, František Karel: Kunětická Hora, 1922, s. 24
 • ROSŮLEK, František Karel: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Díl 3. Místopis, Pardubice [1926], s. 339
 • ROSŮLEK, Jan Václav: Huláni a kavalíři, 1928.
 • ŘEHÁČEK, Jan: 110. výročí Východočeské výstavy v Pardubicích. Sezemice, 2012
 • SAKAŘ, Josef: Dějiny Pardubic nad Labem, díl I. část 2., Pardubice 1923
 • Sborník Čechů Dolnorakouských, ed. Jan Karásek, 1895, s. 100
 • SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek I., Praha 1882, s. 48–59
 • SEDLÁČEK, Jaromír: Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového... Brno 1922
 • SEKERÁK, Lukáš: Historický pohľad na vzťah štátu a Katolíckej cirkvi na Slovensku v XX. storočí, Ružomberok 2018
 • SCHINDLER, Karel Jiří: Veškeré nauky lesnické ve prospěch našeho lesnictví. I. - V. díl, Praha 1865
 • SKRBEK, Bedřich: Hora Kunětická. In: Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, 1898, s. 94-95
 • SOVA, František: Vynálezci ruchadla,  Pardubice 1883
 • STREJČEK, Radek: Hejtmanská správa komorního velkostatku Pardubice v letech 1679 – 1681, Univerzita Pardubice 2017
 • SUDOVÁ, Martina: Josef Sakař – život a dílo kněze, pedagoga a historika. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2017
 • SVOBODA, Miloš: Pardubické parforsní hony. Pardubice 2003
 • ŠEBEK, František: Toulky historií Pardubic 2. Helios Jiří Razskazov, Pardubice 2019
 • ŠORM, Luděk: Po stopách pradědečka Richarda Drasche von Wartinberg. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1-2/2023, s. 19-26
 • ŠUBERT, František Adolf, ed. a BOROVSKÝ, František Adolf, ed. Čechy. Díl IV, Polabí. V Praze: J. Otto, [1888], s. 78; reedice: Dr. Justin V. Prášek: Na úpatí Kunětické hory koncem 19. století, Klub přátel Pardubicka, 2008, s. 18-19
 • ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Praha 2012
 • TÁBORSKÝ, Ondřej: Obecní samospráva v Pardubicích 1880-1914, Univerzita Karlova v Praze 2008
 • TAPÍK, Josef - HOŠEK, Emil: Vývoj lesnictví v českých zemích v první polovině 20. století. Praha 1984
 • TARABA, Bohuslav: Poutník rozsvěcí lampu. Jak žil a tvořil J. B. Foerster, Praha 1968, s. 41, 54, 103, 150
 • TESAŘ, Petr: Ženské řehole v období totality. In: Vojtěch Vlček (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005, s. 19-58
 • THEIN, Pavel - HUŇÁČEK, Miloslav: Městské divadlo Pardubice, Klub přátel Pardubicka, 2004, s.4
 • TITTL, Hynek: Schematismus velkostatků v království Českém, 1894, s. 187-188, 617
 • TITTL, Hynek: Schematismus a statistika statků velkých a rustikálních v Království českém. Praha 1902, s. 101-102
 • TLAPÁK, Josef - HOŠEK, Emil: Vývoj lesnictví v Českých zemích v první polovině 20. století. Praha 1984
 • URBANOVÁ, M. M. Gemma: Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. In: Vojtěch Vlček (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005, s. 283-290, dokumenty v příloze s. 53-56
 • VÁŇOVÁ, Zuzana: Musejní spolek v Pardubicích v letech 1918 až 1945, Univerzita Pardubice, 2014, s. 13
 • VLASÁKOVÁ, Hana: Charitativní, sociální a zdravotní činnost řeholnic v době komunismu. České Budějovice, 2008
 • VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005.
 • VYCHODIL, Pavel ed., časopis Hlídka, Brno 1929, s. 19
 • WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise: Paměti důvěrnice císařovny Alžběty. [Líbeznice] 2014
 • Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém, 1883, s. 54
 • ŽUPANIČ, Jan: Nobilitace spojené se světovou výstavou roku 1873. In: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem, Ostrava 2008, s. 261-286)
 • ŽUPANIČ, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství, 2006

Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134