#42. prameny a literatura

Prameny:

 • archív ing. Petra Mlejnka
 • archív Národního technického muzea, NAD č. 436, evidenční pomůcka č. 156, sign. D2/4, karton 6
 • archív Obecního úřadu v Rábech
 • archív Petra Šorma
 • archív Richarda Drasche-Wartinberg (Rakousko)
 • archív PSP ČR, 1918-1920, tisk 1879
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 1964/IV.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 2123/XXIII.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 955/II.
 • archív PSP ČR, 1925-1925, tisk 1212/XXXVI
 • archív Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra (Slovensko)
 • archív Východočeského muzea Pardubice
 • Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, https://www.doew.at/result?id=806070&cat=3
 • Kronika obce Ráby
 • Mineralogische Mittheilungen, část 1, 1871, s. 1-12
 • Mineralogische Mittheilungen, část 2, 1872, s. 85-92
 • Národní archiv Praha, fond SPS Praha, inv. č. 6084
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.3
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.4
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 196.5
 • Österreichisches Staatsarchiv, sign. AT-OeStA/AVA Inneres MdI STEF RRG 20.11
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 1874/21
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 2267/22
 • sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 74/59
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 218 Lesní plán Ráby 1886-1895, kniha 199
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 464 Jednací protokoly 1879-1881, kniha 444
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 465 Jednací protokoly 1882-1884, kniha 445
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 466 Jednací protokoly 1885-1887, kniha 446
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 467 Jednací protokoly 1888-1889, kniha 447
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 468 Jednací protokoly 1890-1891, kniha 448
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 469 Jednací protokoly 1892-1893, kniha 449
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 470 Jednací protokoly 1894-1895, kniha 450
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 471 Jednací protokoly 1896-1897, kniha 451
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 472 Jednací protokoly 1898-1899, kniha 452
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 473 Jednací protokoly 1900, kniha 453
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 474 Jednací protokoly 1901, kniha 454
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 475 Jednací protokoly 1902, kniha 455
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 476 Jednací protokoly 1903, kniha 456
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 477 Jednací protokoly 1904, kniha 457
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 478 Jednací protokoly 1905, kniha 458
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 479 Jednací protokoly 1906, kniha 459
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 480 Jednací protokoly 1907, kniha 460
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 481 Jednací protokoly 1908, kniha 461
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 482 Jednací protokoly 1909, kniha 462
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 483 Jednací protokoly 1910, kniha 463
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 484 Jednací protokoly 1911, kniha 464
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 485 Jednací protokoly 1912, kniha 465
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 486 Jednací protokoly 1913, kniha 466
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 487 Jednací protokoly 1914, kniha 467
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 488 Jednací protokoly 1915, kniha 468
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 489 Jednací protokoly 1916, kniha 469
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 490 Jednací protokoly 1917, kniha 470
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 491 Jednací protokoly 1918, kniha 471
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 492 Jednací protokoly 1919, kniha 472
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 546 Rejstřík k protokolům 1878-1884, kniha 526
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 547 Rejstřík k protokolům 1885-1886, kniha 527
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 548 Rejstřík k protokolům 1887-1888, kniha 528
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 549 Rejstřík k protokolům 1888-1891, kniha 529
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 550 Rejstřík k protokolům 1892-1894, kniha 530
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 551 Rejstřík k protokolům 1895-1897, kniha 531
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 552 Rejstřík k protokolům 1898-1900, kniha 532
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 553 Rejstřík k protokolům 1901-1910, kniha 533
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 554 Rejstřík k protokolům 1911-1915, kniha 534
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 555 Rejstřík k protokolům 1916-1920, kniha 535
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 576 Prodej velkostatku 1881, karton 1
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 626 Lom na Kunětické hoře 1891-1912, karton 3
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1466 Měsíční zprávy 1883, karton 462
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1467 Měsíční zprávy 1884, karton 462
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1468 Měsíční zprávy 1887, karton 462
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1531 Různé personálie 1847-1921, karton 491
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1532 Lesní stavby 1861-1883, karton 492
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1533 Lesní stavby 1884-1911, karton 493
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1556 Kunětická hora 1860-1912, karton 513
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1557 Zámek Pardubice 1892-1908, karton 513
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 1564 Korespondence s Generálním ředitelstvím, karton 519
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2048 Výpisy ze zemských desek 1860-1887, karton 940
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2097 Korespondence [1832-] 1881 [-1889], karton 1017
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2097 Korespondence [1840-] 1881 [-1915], karton 1018
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2098 Korespondence [1854-] 1882 [-1887], karton 1019
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2098 Korespondence [1831-] 1882 [-1883], karton 1020
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2099 Korespondence [1863-] 1883 [-1884], karton 1021
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2099 Korespondence [1847-] 1883 [-1916], karton 1022
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2100 Korespondence [1857-] 1884, karton 1023
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2100 Korespondence [1853-] 1884 [-1885], karton 1024
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2100 Korespondence [1881-] 1884 [-1885], karton 1025
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2101 Korespondence [1871-] 1885 [-1886], karton 1026
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2101 Korespondence [1820-] 1885 [-1889], karton 1027
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2101 Korespondence [1870-] 1885, karton 1028
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2102 Korespondence [1872-] 1886 [-1887], karton 1029
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2102 Korespondence [1882-] 1886 [-1890], karton 1030
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2102 Korespondence [1852-] 1886 [-1893], karton 1031
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2102 Korespondence [1853-] 1886 [-1887], karton 1032
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2103 Korespondence [1862-] 1887, karton 1033
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2103 Korespondence [1886-] 1887 [-1888], karton 1034
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2103 Korespondence 1887, karton 1035
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2139 Koupě velkostatku 1921-1927, karton 1170
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2139 Udržování budov a inventáře 1920-1928, karton 1170
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2318 Hlavní kniha důchodu 7/1873-6/1874, kniha 608
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2319 Hlavní kniha důchodu 7/1874-6/1875, kniha 609
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2320 Hlavní kniha důchodu 7/1875-6/1876, kniha 610
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2321 Hlavní kniha důchodu 7/1876-6/1877, kniha 611
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2322 Hlavní kniha důchodu 7/1877-6/1878, kniha 612
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2323 Hlavní kniha důchodu 7/1878-6/1879, kniha 613
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2324 Hlavní kniha důchodu 7/1879-6/1880, kniha 614
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2325 Hlavní kniha důchodu 7/1880-6/1881, kniha 615
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2326 Hlavní kniha důchodu 1-6/1881, kniha 616
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2327 Hlavní kniha důchodu 1882, kniha 617
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2328 Hlavní kniha důchodu 1883, kniha 618
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2329 Hlavní kniha důchodu 1884, kniha 619
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2330 Hlavní kniha důchodu 1885, kniha 620
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2331 Hlavní kniha důchodu 1886, kniha 621
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2332 Hlavní kniha důchodu 1887, kniha 622
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2333 Hlavní kniha důchodu 1888, kniha 623
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2334 Hlavní kniha důchodu 1889, kniha 624
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2335 Hlavní kniha důchodu 1890, kniha 625
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2336 Hlavní kniha důchodu 1891, kniha 626
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2337 Hlavní kniha důchodu 1892, kniha 627
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2338 Hlavní kniha důchodu 1893, kniha 628
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2339 Hlavní kniha důchodu 1894, kniha 629
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2340 Hlavní kniha důchodu 1895, kniha 630
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2341 Hlavní kniha důchodu 1896, kniha 631
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2342 Hlavní kniha důchodu 1897, kniha 632
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2343 Hlavní kniha důchodu 1898, kniha 633
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2344 Hlavní kniha důchodu 1899, kniha 634
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2345 Hlavní kniha důchodu 1900, kniha 635
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2346 Hlavní kniha důchodu 1901, kniha 636
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2347 Hlavní kniha důchodu 1902, kniha 637
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2348 Hlavní kniha důchodu 1903, kniha 638
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2349 Hlavní kniha důchodu 1904, kniha 639
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2350 Hlavní kniha důchodu 1905, kniha 640
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2351 Hlavní kniha důchodu 1906, kniha 641
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2352 Hlavní kniha důchodu 1907, kniha 642
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2353 Hlavní kniha důchodu 1908, kniha 643
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2354 Hlavní kniha důchodu 1909, kniha 644
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2355 Hlavní kniha důchodu 1910, kniha 645
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2356 Hlavní kniha důchodu 1911, kniha 646
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2357 Hlavní kniha důchodu 1912, kniha 647
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2358 Hlavní kniha důchodu 1913, kniha 648
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2359 Hlavní kniha důchodu 1914, kniha 649
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2360 Hlavní kniha důchodu 1915, kniha 650
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2361 Hlavní kniha důchodu 1916, kniha 651
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2362 Hlavní kniha důchodu 1917, kniha 652
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2363 Hlavní kniha důchodu 1918, kniha 653
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2364 Hlavní kniha důchodu 1919, kniha 654
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2365 Hlavní kniha důchodu 1920, kniha 655
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2415 Peněžní deník důchodu 1881-1883, kniha 705
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2422 Peněžní deník důchodu 1891, kniha 712
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2483 Knihy bilancí 1890-1891, kniha 772
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2690 Účetní přílohy 1881, karton 1243
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2691 Účetní přílohy 1882, karton 1243
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2692 Účetní přílohy 1883, karton 1243
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2693 Účetní přílohy 1884 [-1887], karton 1243
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2915 Hlavní kniha lesního materiálu 1882, kniha 1136
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 2916 Hlavní kniha lesního materiálu 1883, kniha 1137
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3123 Deník cihelny a lomu 1864-1868, kniha 1280
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3124 Deník cihelny a lomu 1868-1870, kniha 1281
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3125 Deník cihelny a lomu 1873-1881, kniha 1282
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3126 Deník cihelny a lomu 1881-1895, kniha 1283
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3430 Mapa panství Pardubice 1882
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3552 Lesní okrsek Ráby 1890
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3553 Hospodářská mapa 1916-1925, Ferdinand Kučera 1918
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3554 Hospodářská mapa Ráby 1:5000, K. Kotinský 1901
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3555 Porostní mapa Ráby 1:10000, K. Kotinský 1901
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3556 Porostní mapa hájemství Ráby od K. Poláka 1886
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3557 Mapa probírek hájemství Ráby od V. Kalivody 1886
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3960 Mapa pozemků obec Hradiště, Brozany a Ráby 1900
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 3993 Mapa pozemků obcí Hradiště, Brozany, Ráby 1896
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4018 Mapa okolí Kunětické hory 1900, mapa 592
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4019 Mapa pozemků katastru Ráby 1900, mapa 593
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4020 Nákres pastviny Ohrada Ráby 1865, mapa 594
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4021 Nákres vrchnostenské pastviny Ráby 1900, mapa 595
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4022 Plán lesní tratě Hradečnice 1889, mapa 596
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4023 Nákres lesního úseku Kladivo 1900, mapa 597
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4023 Nákres lesního úseku Olšina 1879, mapa 598
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4025 Plán rábské bažantnice 1899, mapa 599
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4026 Plán kůlny hlídače a hromosvodu 1860, mapa 600
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4027 Plán Pohůrské bažantnice 1912, mapa 601
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4028 Stavební plán myslivny v Rábu 1900, mapa 602
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4029 Situační plán k lomu na Kunětické hoře 1884, mapa 603
 • SOA Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, inv. č. 4030 Mapa pozemků obce Ráby 1900, mapa 604
 • SOkA Hradec Králové, NAD 2674 Diecézní katolická charita, inv. č. 173 Sociální domov města Pardubic 1948-1949
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 733 Presidiální spisy 1885, karton 1
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 757 Presidiální spisy 1938, karton 44
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 753.1 Úřední budovy, karton 67
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 755.5 Věci náboženství, karton 70
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 755.5 Věci náboženství, karton 71
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 755.5 Věci náboženství, karton 72
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 755.5 Věci náboženství, karton 73
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 755.5 Věci náboženství, karton 74
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 759.9 Stavební a požární bezpečnost, karton 81
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 764.H Zlomek stavebních spisů, karton 143
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 766.1 Věci vrchnostenské a lenní, karton 146
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 766.2 Věci šlechtické, karton 146
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní a okresní samosprávy, karton 146
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní a okresní samosprávy, karton 147
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní a okresní samosprávy, karton 148
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní a okresní samosprávy, karton 149
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní a okresní samosprávy, karton 150
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 767.3 Věci obecní - Ráby, karton 174
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 770.5 Věci kultovní, karton 205
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 770.5 Věci kultovní, karton 206
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 770.5 Věci kultovní, karton 207
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 770.6 Věci škol, věd a umění, karton 227
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 773.9 Věci stavební, karton 253
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 773.9 Věci stavební, karton 254
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 773.9 Věci stavební, karton 255
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. 773.9 Věci stavební, karton 256
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1071
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1072
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1073
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1074
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1075
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1076
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1077
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1078
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1079
 • SOkA Pardubice, NAD 1 Okresní úřad Pardubice 1850-1945, inv. č. III/26 Bezpečnostní šetření, karton 1080
 • SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 20 Stavební a pozemkové záležitosti 1930-1939, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 29 Živnostenské záležitosti 1926-1940, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 209 ONV Pardubice 1945-1949, inv. č. 393 Zrušené národní správy H-Ž, karton 236
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 6 Zápisy rady JNV 7-12/1949, kniha 6
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 7 Zápisy rady JNV 1-6/1950, kniha 7
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 8 Zápisy rady JNV 7-9/1950, kniha 8
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 9 Zápisy rady JNV 10-12/1950, kniha 9
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 10 Zápisy rady JNV 1-3/1951, kniha 10
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 11 Zápisy rady JNV 4-6/1951, kniha 11
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 12 Zápisy rady JNV 7-9/1951, kniha 12
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 13 Zápisy rady JNV 10-12/1951, kniha 13
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 14 Zápisy rady JNV 1-3/1952, kniha 14
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 15 Zápisy rady JNV 4-6/1952, kniha 15
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 16 Zápisy rady JNV 7-9/1952, kniha 16
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 17 Zápisy rady JNV 10-12/1952, kniha 17
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 18 Zápisy rady JNV 1-3/1953, kniha 18
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 19 Zápisy rady JNV 4-6/1953, kniha 19
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 20 Zápisy rady JNV 7-9/1953, kniha 20
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 21 Zápisy rady JNV 10-12/1953, kniha 21
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 22 Zápisy rady JNV 1-3/1954, kniha 22
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 23 Zápisy rady JNV 3-5/1954, kniha 23
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 201 Církevní záležitosti, karton 182
 • SOkA Pardubice, NAD 210 JNV 1949-1954, inv. č. 265 Ústavy pro přestárlé 1950-1951, karton 229
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 6 Zápisy rady ONV 6-9/1954, kniha 6
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 7 Zápisy rady ONV 10-12/1954, kniha 7
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 8 Zápisy rady ONV 1-3/1955, kniha 8
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 9 Zápisy rady ONV 4-6/1955, kniha 9
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 10 Zápisy rady ONV 7-9/1955, kniha 10
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 11 Zápisy rady ONV 10-12/1955, kniha 11
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 12 Zápisy rady ONV 1-6/1956, kniha 12
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 13 Zápisy rady ONV 7-12/1956, kniha 13
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 14 Zápisy rady ONV 1-5/1957, kniha 14
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 15 Zápisy rady ONV 6-9/1957, kniha 15
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 16 Zápisy rady ONV 10-12/1957, kniha 16
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 17 Zápisy rady ONV 1-3/1958, kniha 17
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 18 Zápisy rady ONV 4-7/1958, kniha 18
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 19 Zápisy rady ONV 8-12/1958, kniha 19
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 20 Zápisy rady ONV 1-3/1959, kniha 20
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 21 Zápisy rady ONV 4-6/1959, kniha 21
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 22 Zápisy rady ONV 7-10/1959, kniha 22
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 23 Zápisy rady ONV 10-12/1959, kniha 23
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 24 Zápisy rady ONV 1-2/1960, kniha 24
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 25 Zápisy rady ONV 2-3/1960, kniha 25
 • SOkA Pardubice, NAD 211 ONV 1954-1960, inv. č. 26 Zápisy rady ONV 4-6/1960, kniha 26
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 1 Zápisy ze schůzí rady 1945, kniha 1
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 2 Zápisy ze schůzí rady 1946, kniha 2
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 3 Zápisy ze schůzí rady 1947, kniha 3
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 4 Zápisy ze schůzí rady 1948, kniha 4
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 5 Zápisy ze schůzí rady 1949, kniha 5
 • SOkA Pardubice, NAD 216 MNV Pardubice 1945-1949, inv. č. 85 Nájem zámečku v Rábech, karton 6
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 1 Zápisy z jednání MNV 1945-1950, kniha 1
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 23 Pamětní kniha 1960-1973, kniha 23
 • SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 134 Zámeček č. p. 38, karton 5
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 73 Zápisy rady ONV 7-8/1960, kniha 73
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 74 Zápisy rady ONV 9-10/1960, kniha 74
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 75 Zápisy rady ONV 11-12/1960, kniha 75
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 76 Zápisy rady ONV 1-2/1961, kniha 76
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 77 Zápisy rady ONV 2-3/1961, kniha 77
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 78 Zápisy rady ONV 4-5/1961, kniha 78
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 79 Zápisy rady ONV 6-7/1961, kniha 79
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 80 Zápisy rady ONV 8-9/1961, kniha 80
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 81 Zápisy rady ONV 10-11/1961, kniha 81
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 82 Zápisy rady ONV 11-12/1961, kniha 82
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 83 Zápisy rady ONV 1-2/1962, kniha 83
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 84 Zápisy rady ONV 3-4/1962, kniha 84
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 85 Zápisy rady ONV 5-6/1962, kniha 85
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 86 Zápisy rady ONV 7/1962, kniha 86
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 87 Zápisy rady ONV 8/1962, kniha 87
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 88 Zápisy rady ONV 9-10/1962, kniha 88
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 89 Zápisy rady ONV 11-12/1962, kniha 89
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 90 Zápisy rady ONV 1-2/1963, kniha 90
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 91 Zápisy rady ONV 3-4/1963, kniha 91
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 92 Zápisy rady ONV 5-7/1963, kniha 92
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 93 Zápisy rady ONV 8-10/1963, kniha 93
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 94 Zápisy rady ONV 11-12/1963, kniha 94
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 95 Zápisy rady ONV 1-3/1964, kniha 95
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 96 Zápisy rady ONV 4-6/1964, kniha 96
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 97 Zápisy rady ONV 7-9/1964, kniha 97
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 98 Zápisy rady ONV 10-12/1964, kniha 98
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 99 Zápisy rady ONV 1-3/1965, kniha 99
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 100 Zápisy rady ONV 4-6/1965, kniha 100
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 101 Zápisy rady ONV 7-9/1965, kniha 101
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 102 Zápisy rady ONV 10-12/1965, kniha 102
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 103 Zápisy rady ONV 1-3/1966, kniha 103
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 104 Zápisy rady ONV 4-6/1966, kniha 104
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 105 Zápisy rady ONV 7-9/1966, kniha 105
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 106 Zápisy rady ONV 10-12/1966, kniha 106
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 107 Zápisy rady ONV 1-3/1967, kniha 107
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 108 Zápisy rady ONV 4-6/1967, kniha 108
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 109 Zápisy rady ONV 7-9/1967, kniha 109
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 110 Zápisy rady ONV 10-12/1967, kniha 110
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 111 Zápisy rady ONV 1-2/1968, kniha 111
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 112 Zápisy rady ONV 2-3/1968, kniha 112
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 113 Zápisy rady ONV 4-6/1968, kniha 113
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 114 Zápisy rady ONV 7-9/1968, kniha 114
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 115 Zápisy rady ONV 10-11/1968, kniha 115
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 116 Zápisy rady ONV 11-12/1968, kniha 116
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 117 Zápisy rady ONV 1-3/1969, kniha 117
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 118 Zápisy rady ONV 4-6/1969, kniha 118
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 119 Zápisy rady ONV 7-9/1969, kniha 119
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 120 Zápisy rady ONV 10-12/1969, kniha 120
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 121 Zápisy rady ONV 1-3/1970, kniha 121
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 123 Zápisy rady ONV 7-9/1970, kniha 123
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 124 Zápisy rady ONV 10-12/1970, kniha 124
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 125 Zápisy rady ONV 1-3/1971, kniha 125
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 126 Zápisy rady ONV 4-6/1971, kniha 126
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 127 Zápisy rady ONV 7-9/1971, kniha 127
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 128 Zápisy rady ONV 10-11/1971, kniha 128
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 129 Zápisy rady ONV 12/1971 - 3/1972, kniha 129
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 130 Zápisy rady ONV 3-6/1972, kniha 130
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 131 Zápisy rady ONV 7-9/1972, kniha 131
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 132 Zápisy rady ONV 10-12/1972, kniha 132
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 133 Zápisy rady ONV 1-3/1973, kniha 133
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 134 Zápisy rady ONV 3/1973, kniha 134
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 135 Zápisy rady ONV 4-6/1973, kniha 135
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 136 Zápisy rady ONV 7-9/1973, kniha 136
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 137 Zápisy rady ONV 10-11/1973, kniha 137
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 138 Zápisy rady ONV 11-12/1973, kniha 138
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 139 Zápisy rady ONV 1-2/1974, kniha 139
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 140 Zápisy rady ONV 2-3/1974, kniha 140
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 141 Zápisy rady ONV 4-6/1974, kniha 141
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 142 Zápisy rady ONV 7-9/1974, kniha 142
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 143 Zápisy rady ONV 10-11/1974, kniha 143
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 144 Zápisy rady ONV 12/1974, kniha 144
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 145 Zápisy rady ONV 1-2/1975, kniha 145
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 146 Zápisy rady ONV 2-3/1975, kniha 146
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 147 Zápisy rady ONV 4-6/1975, kniha 147
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 148 Zápisy rady ONV 7-9/1975, kniha 148
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 149 Zápisy rady ONV 10-12/1975, kniha 149
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 150 Zápisy rady ONV 1-3/1976, kniha 150
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 151 Zápisy rady ONV 3-6/1976, kniha 151
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 152 Zápisy rady ONV 7-9/1976, kniha 152
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 153 Zápisy rady ONV 10-12/1976, kniha 153
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 154 Zápisy rady ONV 1-3/1977, kniha 154
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 155 Zápisy rady ONV 4-5/1977, kniha 155
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 156 Zápisy rady ONV 6/1977, kniha 156
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 157 Zápisy rady ONV 7-9/1977, kniha 157
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 158 Zápisy rady ONV 10-12/1977, kniha 158
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 159 Zápisy rady ONV 1-2/1978, kniha 159
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 160 Zápisy rady ONV 2-3/1978, kniha 160
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 161 Zápisy rady ONV 4-5/1978, kniha 161
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 162 Zápisy rady ONV 5-6/1978, kniha 162
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 163 Zápisy rady ONV 7-8/1978, kniha 163
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 164 Zápisy rady ONV 8-9/1978, kniha 164
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 165 Zápisy rady ONV 10-11/1978, kniha 165
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 166 Zápisy rady ONV 11-12/1978, kniha 166
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 167 Zápisy rady ONV 1-2/1979, kniha 167
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 168 Zápisy rady ONV 2-3/1979, kniha 168
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 169 Zápisy rady ONV 4-5/1979, kniha 169
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 170 Zápisy rady ONV 5-6/1979, kniha 170
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 171 Zápisy rady ONV 7-8/1979, kniha 171
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 172 Zápisy rady ONV 9/1979, kniha 172
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 173 Zápisy rady ONV 10-11/1979, kniha 173
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 174 Zápisy rady ONV 11-12/1979, kniha 174
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 175 Zápisy rady ONV 1-2/1980, kniha 175
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 176 Zápisy rady ONV 2-3/1980, kniha 176
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 177 Zápisy rady ONV 4/1980, kniha 177
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 178 Zápisy rady ONV 5-6/1980, kniha 178
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 179 Zápisy rady ONV 7-8/1980, kniha 179
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 180 Zápisy rady ONV 8-9/1980, kniha 180
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 181 Zápisy rady ONV 10/1980, kniha 181
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 182 Zápisy rady ONV 11-12/1980, kniha 182
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 183 Zápisy rady ONV 1-2/1981, kniha 183
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 184 Zápisy rady ONV 2-3/1981, kniha 184
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 185 Zápisy rady ONV 4/1981, kniha 185
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 186 Zápisy rady ONV 5-6/1981, kniha 186
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 187 Zápisy rady ONV 7-9/1981, kniha 187
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 188 Zápisy rady ONV 10/1981, kniha 188
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 189 Zápisy rady ONV 10-12/1981, kniha 189
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 190 Zápisy rady ONV 1-2/1982, kniha 190
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 191 Zápisy rady ONV 2-3/1982, kniha 191
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 192 Zápisy rady ONV 4-5/1982, kniha 192
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 193 Zápisy rady ONV 5-6/1982, kniha 193
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 194 Zápisy rady ONV 7-8/1982, kniha 194
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 195 Zápisy rady ONV 8-9/1982, kniha 195
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 196 Zápisy rady ONV 10/1982, kniha 196
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 197 Zápisy rady ONV 11-12/1982, kniha 197
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 198 Zápisy rady ONV 1-2/1983, kniha 198
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 199 Zápisy rady ONV 3/1983, kniha 199
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 200 Zápisy rady ONV 4/1983, kniha 200
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 201 Zápisy rady ONV 5-6/1983, kniha 201
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 202 Zápisy rady ONV 7-8/1983, kniha 202
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 203 Zápisy rady ONV 8-9/1983, kniha 203
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 204 Zápisy rady ONV 10-11/1983, kniha 204
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 205 Zápisy rady ONV 11-12/1983, kniha 205
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 206 Zápisy rady ONV 1-2/1984, kniha 206
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 207 Zápisy rady ONV 2-3/1984, kniha 207
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 208 Zápisy rady ONV 4-5/1984, kniha 208
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 209 Zápisy rady ONV 5-6/1984, kniha 209
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 210 Zápisy rady ONV 7-9/1984, kniha 210
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 211 Zápisy rady ONV 10-11/1984, kniha 211
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 212 Zápisy rady ONV 12/1984, kniha 212
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 213 Zápisy rady ONV 1/1985, kniha 213
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 214 Zápisy rady ONV 2-3/1985, kniha 214
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 215 Zápisy rady ONV 4/1985, kniha 215
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 216 Zápisy rady ONV 4-6/1985, kniha 216
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 217 Zápisy rady ONV 7-8/1985, kniha 217
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 218 Zápisy rady ONV 8-9/1985, kniha 218
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 219 Zápisy rady ONV 10-11/1985, kniha 219
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 220 Zápisy rady ONV 11-12/1985, kniha 220
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 221 Zápisy rady ONV 1-2/1986, kniha 221
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 222 Zápisy rady ONV 2-3/1986, kniha 222
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 223 Zápisy rady ONV 4-5/1986, kniha 223
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 224 Zápisy rady ONV 5-6/1986, kniha 224
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 225 Zápisy rady ONV 7-9/1986, kniha 225
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 226 Zápisy rady ONV 10-11/1986, kniha 226
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 227 Zápisy rady ONV 11-12/1986, kniha 227
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 228 Zápisy rady ONV 1-2/1987, kniha 228
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 229 Zápisy rady ONV 2-3/1987, kniha 229
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 230 Zápisy rady ONV 4/1987, kniha 230
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 231 Zápisy rady ONV 5-6/1987, kniha 231
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 232 Zápisy rady ONV 7-8/1987, kniha 232
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 233 Zápisy rady ONV 8-9/1987, kniha 233
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 234 Zápisy rady ONV 10/1987, kniha 234
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 235 Zápisy rady ONV 11-12/1987, kniha 235
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 236 Zápisy rady ONV 1-2/1988, kniha 236
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 237 Zápisy rady ONV 2-3/1988, kniha 237
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 238 Zápisy rady ONV 4/1988, kniha 238
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 239 Zápisy rady ONV 5-6/1988, kniha 239
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 240 Zápisy rady ONV 7-8/1988, kniha 240
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 241 Zápisy rady ONV 8-9/1988, kniha 241
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 242 Zápisy rady ONV 10-11/1988, kniha 242
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 243 Zápisy rady ONV 12/1988, kniha 243
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 244 Zápisy rady ONV 1-2/1989, kniha 244
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 245 Zápisy rady ONV 3/1989, kniha 245
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 246 Zápisy rady ONV 4/1989, kniha 246
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 247 Zápisy rady ONV 5-6/1989, kniha 247
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 248 Zápisy rady ONV 7-9/1989, kniha 248
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 249 Zápisy rady ONV 9-12/1989, kniha 249
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 250 Zápisy rady ONV 1-2/1990, kniha 250
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 251 Zápisy rady ONV 3/1990, kniha 251
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 252 Zápisy rady ONV 4-5/1990, kniha 252
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 253 Zápisy rady ONV 5-6/1990, kniha 253
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 254 Zápisy rady ONV 7-9/1990, kniha 254
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 255 Zápisy rady ONV 10-11/1990, kniha 255
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 1356 Správa majetku - Ráby 1969-1989, karton 268
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4130 Akce Z Ráby 1960-1965, karton 1287
 • SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4854 Činnost OÚSS Pardubice 1978, karton 1388
 • SOkA Pardubice, NAD 1559 Sociální služby města Pardubic, př. č. 5/93, karton 2
 • SOkA Pardubice, NAD 1559 Sociální služby města Pardubic, př. č. 79/98, karton 4
 • SOkA Pardubice, NAD 1596 Lesní dohlédací úřad Pardubice 1874-1960, inv. č. 159 Velkostatek Ráby, karton 17
 • SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 1
 • SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 2

Literatura:

 • BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolícka církev v Československu 1945 – 1989. ISBN: 978-80-7325-130-7, Praha 2007
 • BINDER, Filip: Zámek Hluboká v 19. století a Jan Adolf ze Schwarzenberga. Univerzita Karlova Praha 2014
 • Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 361-362
 • BOROVEC, Petr: Historie a současnost podnikání na Pardubicku. Žehušice 2007
 • BUCKOVÁ, Mária: V ruke Prozreteľnosti VINCENTKY. Vydavatelství Vincentín, Bratislava 2022.
 • CÁSEK, Jiří: Vývoj právní regulace památkové péče, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2017
 • Česká revue, I. roč., 1897, s. 267
 • DLABAČ, Bohumír: Vypsání království Českého, Praha 1818
 • DROBNÁ, Markéta: Služebna gestapa v Pardubicích 1939-1942, Masarykova univerzita, Brno 2017
 • EBEL, Martin - ŠKABRADA, Jiří: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 1, Praha 2014
 • EBEL, Martin - ŠKABRADA, Jiří: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 2, Praha 2016
 • FOJTÍKOVÁ, Jana: Pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstra, Musicalia 1–2 / 2010, s. 6-21
 • GOTTHARDOVÁ, Lenka: Pracovitý a originální aristokrat. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 9-10 / 2023, s. 324-334
 • HALÍŘOVÁ, Martina: Lehké děvy to v Pardubicích neměly lehké. In: Kaleidoskop, Zpravodaj VČM Pardubice 2019, s. 8
 • HEBER, F. A.: Böhmischens Burgen, díl VI., Praha 1849, s. 151-200
 • HERGET, Jan: Petr Haničinec - vztekloun s jemnou duší. Nakladatel Sláfka, Praha 2015, s. 18
 • HORČIČKA, Václav - ŽUPANIČ, Jan: První československá pozemková reforma jako faktor zahraniční politiky. Příspěvek k málo známému aspektu československo-rakouských vztahů v letech 1918—1938. Soudobé dějiny. 2019, roč. 27/2019, č. 4, s. 449-471. ISSN 1210-7050.
 • HOUDEK, David: Státní zásahy do pozemkového vlastnictví na pozadí pozemkových reforem v 1. ČSR, Plzeň 2016.
 • http://ancestors.familysearch.org
 • http://budapestaukcio.hu
 • http://cs.unionpedia.org
 • http://cs.wikipedia.org
 • http://de.wikipedia.org
 • http://www.domovustudanky.cz/o-nas/historie
 • http://www.draschepianos.com
 • http://en.wikipedia.org
 • http://encyklopedie.brna.cz
 • http://es.linkedin.com
 • http://www.eucharistie-paramenta.cz
 • http://hu.wikipedia.org
 • http://pamatkovykatalog.cz
 • http://richardhof.at
 • http://rocketreach.co
 • http://www.cspsd.cz
 • http://www.deutsche-biographie.de
 • http://www.geni.com
 • http://www.geschichtewiki.wien.gv.at
 • http://www.jindrichova.com
 • http://www.kppardubicka.cz
 • http://www.local.ch
 • http://www.pardubickyslavin.cz
 • http://www.parpedie.cz
 • http://www.pernikova-chaloupka.cz
 • http://www.royaltyguide.nl
 • http://www.schloss-ebreichsdorf.at
 • http://www.spsstavebni.cz
 • http://unser-quartier.de
 • http://www.tenhumbergreinhard.de
 • http://www.vincentky.sk
 • http://www.wikiwand.com
 • http://www.xing.com
 • http://www.zakonyprolidi.cz
 • CHVÁLA, Jiří: Barokní sýpka ve Starém Hradišti u Pardubic, Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 11-12/2022, s. 367
 • CHVOJKOVÁ, Zdena a VOREL, Petr: Program obnovy vesnice Ráby, nástin historie obce, VČM Pardubice, 1997
 • IVANEGA, Jan: K provenienci vybraných obrazů ze sbírky VČM v Pardubicích. In: Východočeský sborník historický 42/2023, s. 117-137
 • JARÁ, Karla: Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války. Krajská knihovna Pardubice 2012
 • JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita: Šlechta v proměnách. Osudy aristokracie v Československu v letech 1918-1948. NLN Praha 2017
 • JIROUŠEK, Adam: Kunětická hora v kontextu kulturního a sociálního života. UK Praha, 2012
 • JIROUŠEK, Miloš: Kunětická hora od středověku po současnost. Národní památkový ústav 2021
 • JIROUŠEK, Miloš: Rekonstrukce zříceniny Kunětická hora Muzejním spolkem v Pardubicích. Masarykova univerzita Brno 2010
 • JULIŠOVÁ, Adéla: Domov odpočinku v Rozsochatci 1952–1956. UK Praha, 2021
 • KADLEC, Karel: Německo-české názvosloví úřední a právnické: příruční slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, železniční, účetní, vojenské a vůbec pro úřady státní i samosprávné, jakož i pro soukromou potřebu ve styku s úřady. Praha 1923
 • KAFKA, Jan: Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960. UK Praha 2015
 • KAUCKÁ, Kristýna: První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice. UK Praha 2016
 • KAZIMOUR, Josef: K dějinám dělení velkostatků v 18. století. Praha 1921
 • KAZLEPKA, Zdeněk: "Nejkrásnější toho druhu na Moravě". Obrazová sbírka hraběte Huberta Ludwiga d'Harnoncourt jako základ obrazárny Dreherů na zámcích Hrotovice a Myslibořice, Opuscula historiae artium, č. 65, 2016, s. 156-179
 • KEMPNÁ, Beata: Církevní politika komunistického režimu na severní Moravě v letech 1950-1956. FFUP Olomouc 2013
 • KLEPL, Jan - ČAKRTOVÁ, Eva: Ringhofferové František a Hanuš 1771 - 1939. Prozatímní inventární seznam, NAD č. 436, evidenční pomůcka č. 156, Praha 1940, 1951 a 1956
 • KOLEKTIV: Bílá Třemešná. Kapitoly z dějin obce mezi horou Zvičinou a přehradou Les Království. Obec Bílá Třemešná 2023
 • KOLEKTIV: František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Praha 2020
 • KOLEKTIV: Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891, Praha 1894
 • KOLEKTIV: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1996
 • KOLEKTIV: Pardubický fotograf Josef Pírka, Pardubice 2015
 • KOLEKTIV: Seznam umělecké výstavy. Praha 1891
 • KOLEKTIV: Velkostatek Pardubice 1494-1952, SOA v Zámrsku, 1963, číslo ev. listu NAD: 377, číslo archívní pomůcky: 412
 • KOLEKTIV: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885-2005, Praha 2005
 • KOPECKÝ, Antonín: Kunětická hora. Českým krajem, sešit 4, vyd. Klub českých turistů, Praha 1892
 • KORBEL, Dušan: Pardubice - srdce regionu koní. Pardubice 2012, s. 14-16
 • KOŘÍNEK, Tomáš: Architekt Jan Schmoranz 1857-1899. Život a dílo. Univerzita Hradec Králové 2015.
 • KOTYK, Jiří: Dr. Richard, svobodný pán Drasche von Wartinberg. Zprávy KPP 1986, s. 15-20
 • KOTYK, Jiří: František Karel Potěšil, Pardubice 2009
 • KOTYK, Jiří: Pardubický Zámeček a jeho osudy, 2015
 • KÖRBER, Pavel: Körbrův průvodce po Čechách, sv. 33, 1921
 • KUKLÍK, Jan: Znárodněné Československo. Nakladatelství Auditorium, Praha 2010
 • KVĚTONOVÁ Šárka: Bombardování Pardubic v roce 1944 a jejich obnova. UJEP v Ústí nad Labem 2020
 • LEOPOLD, Karel: Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí, Praha 1928, s. 50
 • Lovecký obzor, vydavatel Josef V. Rozmara, roč. IV, 1903, č. 11, s. 85
 • MÁDL, Karel Boromejský: Umění výtvarná. In: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Praha 1898, s. 73
 • MARČÁK, Roman: Vyšší dívčí, Týdeník Pernštejn, 17. 10. 2022, s. 3
 • MATĚJČEK, Bedřich: Dějiny pardubického rybnikářství, in: Mapa pardubického panství 1688. Faksimile mapy Jiřího Matouše Vischera, Praha, 1948
 • MERK, Grete: Zwei Pioniere der österreischen Industrie Alois Miesbach und Heinrich Drasche. Hermann Böhlaus Nachf., Graz 1966
 • MIKEŠOVÁ, Jiřina: Z budovy bývalého ústavu bude školicí a vzdělávací centrum. In: Pardubické noviny, 2001
 • MLEJNEK, Petr: JUDr. Jaroslav Lohař – jičínský Cimrman a jeho Deník třemešenský. In: Třemešenský zpravodaj, 9. 3. 2023, s. 15-16
 • MLEJNEK, Petr: Karel Schindler - buditel českého lesnictva a jeho podzim života v Bílé Třemešné. In: Třemešenský zpravodaj, 8. 9. 2022, s. 5
 • MÜCKE, Petr: Jak "Maffie" zachránila Kunětickou horu. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1-2 / 2020, s. 20-25
 • MÜCKE, Petr: Kunětické družstvo. Historie záchrany významné přírodní a kulturní památky. In: Východočeský sborník historický 14, 2007, s. 143-185
 • Národní listy, 8. 7. 1883, s. 2
 • Našinec, 28. 7. 1880, s. 2
 • NECHVÍLE, Jiří: František Karel Rosůlek, Klub přátel Pardubicka, 2004, s.22
 • NECHVÍLE, Josef: Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická. 1882
 • NĚMCOVÁ, Marcela: Životní příběhy řádových sester pracujících v ústavech sociální péče před rokem 1989. Univerzita Karlova, Praha 2012
 • NĚMCOVÁ, Zuzana: Čeští františkáni v době komunismu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2008
 • NĚMEC, Antonín: Úpravy vodní v Čechách ku prospěchu hospodářství, Praha 1886
 • NĚMEČEK, Milan: František Schmoranz ml. (1842-1892): apoštol orientalismu a průkopník uměleckého průmyslu v Čechách. In: Zprávy památkové péče, r. 81/2021, č. 2, s. 138-150
 • PALEČEK, Jiří: Malá kronika Pardubicka do konce 19. století, vydal Klub Přátel Pardubicka 2007
 • PALEČEK, Jiří: Malá kronika Pardubicka 20. století, vydal Klub Přátel Pardubicka 2010
 • PANOCH, Pavel: Architekt Boža Dvořák a záchrana Kunětické Hory. In: Zprávy Klubu přátel Pardubic 32, 1997, č. 9-10, s. 249–256
 • PAPEŽOVÁ, Hana: Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku, ČVUT Praha, 2018
 • Pardubicko, vydal ONV a ORO v Pardubicích, [1948], s. 111
 • Pardubický perník, ročník VII, 26. 10. 1901, s. 3
 • PÁŤAL, Luboš: Česká šlechta ve II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků... Univerzita Karlova, Praha 2013
 • Pernštýn, 24. 6. 1881, s. 217
 • Pernštýn, 4. 10. 1882
 • Pernštýn, ročník V., 13. 9. 1884
 • Pernštýn, ročník VII., číslo 49, 19. 6. 1886
 • Pernštýn, ročník VII, číslo 85,  27. 10. 1886
 • Pernštýn, ročník VIII., číslo 40, 25. 5. 1887
 • Pernštýn, ročník IX., 1898
 • Pernštýn, roč. X., 1889, č. 5
 • POTĚŠIL, František Karel: Adresář města Pardubic, 1911
 • POTĚŠIL, František Karel: Kunětická hora, 1936
 • POVOLNÁ, Eliška: Fenomén parforsního honu ve spojení s osobností Františka Antonína hraběte Sporcka. In: Myslivost 12/2015 s. 24
 • Pražský denník, roč. 20, čís. 236, 17. 10. 1885
 • PROUSEK, Jan: Dřevěné stavby starobyle roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách. Praha 1895
 • Provedení pozemkové reformy na velkostatcích..., vydal Státní pozemkový úřad, 1921
 • ROSŮLEK, František Karel: Kunětická Hora, 1922, s. 24
 • ROSŮLEK, František Karel: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Díl 3. Místopis, Pardubice [1926], s. 339
 • ROSŮLEK, Jan Václav: Huláni a kavalíři, 1928.
 • ŘEHÁČEK, Jan: 110. výročí Východočeské výstavy v Pardubicích. Sezemice, 2012
 • SAKAŘ, Josef: Dějiny Pardubic nad Labem, díl I. část 2., Pardubice 1923
 • Sborník Čechů Dolnorakouských, ed. Jan Karásek, 1895, s. 100
 • SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek I., Praha 1882, s. 48–59
 • SEDLÁČEK, Jaromír: Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového... Brno 1922
 • SEKERÁK, Lukáš: Historický pohľad na vzťah štátu a Katolíckej cirkvi na Slovensku v XX. storočí, Ružomberok 2018
 • SCHINDLER, Karel Jiří: Veškeré nauky lesnické ve prospěch našeho lesnictví. I. - V. díl, Praha 1865
 • SKRBEK, Bedřich: Hora Kunětická. In: Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, 1898, s. 67-77, 91-97
 • SLAVÍK, Augustin: Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných.Tábor 1884
 • SOVA, František: Vynálezci ruchadla,  Pardubice 1883
 • SPISAR, Josef: Pozemková reforma a patronátní právo. Přerov 1935
 • STREJČEK, Radek: Hejtmanská správa komorního velkostatku Pardubice v letech 1679 – 1681, Univerzita Pardubice 2017
 • SUDOVÁ, Martina: Josef Sakař – život a dílo kněze, pedagoga a historika. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2017
 • SVOBODA, Miloš: Pardubické parforsní hony. Pardubice 2003
 • ŠEBEK, František: Toulky historií Pardubic 2. Helios Jiří Razskazov, Pardubice 2019
 • ŠORM, Luděk: Po stopách pradědečka Richarda Drasche von Wartinberg. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 1-2/2023, s. 19-26
 • ŠUBERT, František Adolf, ed. a BOROVSKÝ, František Adolf, ed. Čechy. Díl IV, Polabí. V Praze: J. Otto, [1888], s. 78; reedice: Dr. Justin V. Prášek: Na úpatí Kunětické hory koncem 19. století, Klub přátel Pardubicka, 2008, s. 18-19
 • ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Praha 2012
 • TÁBORSKÝ, Ondřej: Obecní samospráva v Pardubicích 1880-1914, Univerzita Karlova v Praze 2008
 • TAPÍK, Josef - HOŠEK, Emil: Vývoj lesnictví v českých zemích v první polovině 20. století. Praha 1984
 • TARABA, Bohuslav: Poutník rozsvěcí lampu. Jak žil a tvořil J. B. Foerster, Praha 1968, s. 41, 54, 103, 150
 • TESAŘ, Petr: Ženské řehole v období totality. In: Vojtěch Vlček (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005, s. 19-58
 • THEIN, Pavel - HUŇÁČEK, Miloslav: Městské divadlo Pardubice, Klub přátel Pardubicka, 2004, s.4
 • TITTL, Hynek: Schematismus velkostatků v království Českém, 1894, s. 187-188, 617
 • TITTL, Hynek: Schematismus a statistika statků velkých a rustikálních v Království českém. Praha 1902, s. 101-102
 • TLAPÁK, Josef - HOŠEK, Emil: Vývoj lesnictví v Českých zemích v první polovině 20. století. Praha 1984
 • TRUNCOVÁ, Ivona: Dětské centrum Veská v historii a současnosti. Univerzita Pardubice 2013
 • URBANOVÁ, M. M. Gemma: Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. In: Vojtěch Vlček (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005, s. 283-290, dokumenty v příloze s. 53-56
 • VÁŇOVÁ, Zuzana: Musejní spolek v Pardubicích v letech 1918 až 1945, Univerzita Pardubice, 2014, s. 13
 • VĚSTNÍK Ministerstva spravedlnosti, ročník VI., č. 2, Praha 25. 2. 1924, s. 29
 • VLASÁKOVÁ, Hana: Charitativní, sociální a zdravotní činnost řeholnic v době komunismu. České Budějovice, 2008
 • VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005
 • VONDRKA, Adolf: 900 let rybníkářství na Pardubicku. Konference Rybníky 2016, Praha, ČZU, FLD 23. června 2016
 • VOSTATEK, Miroslav: Řádové sestry v pardubické nemocnici. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 9-10 / 2010
 • VYBÍRAL, Jindřich: Století dědiců a zakladatelů. Architektura jižních Čech v období historismu. Nakladatelství Argo, 1999
 • VYCHODIL, Pavel ed., časopis Hlídka, Brno 1929, s. 19
 • WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise: Paměti důvěrnice císařovny Alžběty. [Líbeznice] 2014
 • Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém, 1883, s. 54
 • ŽUPANIČ, Jan: Nobilitace spojené se světovou výstavou roku 1873. In: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem, Ostrava 2008, s. 261-286)
 • ŽUPANIČ, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství, 2006

Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134