#17. popis k prodeji

Ze dne 23. 12. 1934 se dochoval popis velkostatku manželů Aschenbrennerových, určený k prodeji za 3.250.000 Kč:

"Velkostatek pozůstává z hlavního dvora Hradiště Staré, z přilehlého dvora Brozany a z lesního statku Ráby. Hradiště Staré jest vzdáleno od Pardubic 3 km, Brozany 4 km a Ráby 6 km. Pozemky u obou dvorů souvisí a jsou arrondovány. Výměra polí a luk jest 150 ha, z toho as 18 ha sladkých luk. Poloha pozemků jest rovná a bonita prvotřídní.

Dvůr Hradiště Staré má slušnou budovu obytnou pro nájemce, dostatek bytů deputátních, chlévy pro 70 ks dobytka, stáj pro 8 koní, prasečníky pro 80 kusů, stodoly a kolny dostatečných rozměrů.

Dvůr Brozany jest od hlavního dvora Hradiště Staré vzdálen asi 1/2 km, má byty pro deputátníky, 2 stodoly, kolny, chlév pro 30 kusů, stáj pro 4 koně a polní otevřenou stodolu 50 x 30 m.

Veškeré budovy jsou zděné, tvrdě kryté, voda a elektřina zavedeny. Pěstují se všechny plodiny, výnos cukrovky 120 q po korci, tedy půda vysloveně řepná a pšeničná. Odbyt mléka a jiných produktů vzhledem k blízkosti Pardubic snadný a za dobré ceny.

Toto polní hospodářství jest pronajmuto do konce roku 1937 za 525 q pšenice, daně a dávky jakož i pojistky platí nájemce, dále jest povinen udržovati budovy v dobrém stavu. Po skončení nájmu odevzdá nájemce: 46 ha polí osetých ozimem, ostatní připravené na jarní setí, pro deputátníky ponechá 180 q obilí a 100 q brambor. Pro osev a krmení ponechá 185 q zrní, 1.400 q slámy, 80 q sena, 1.500 q řízků a veškerý hnůj a komposty.

Lesní statek Ráby

Celková výměra 100 ha a to ve dvou kusech po 50 ha vzdálených od sebe 5 minut. Turnus 80ti letý, třídostáří normální po jedné čtvrtině výměry.

Dřevina: 60% borovice, 35% smrky, zbytek dub, bříza a modřín.

Etat: 1,4 ha, hmotný 500 až 520 m3. Prodává se na místě za dobré ceny.

Celý les jest zalesněn a udržován v nejlepším stavu.

Zámek

V bezprostřední blízkosti Kunětické hory jest část lesa ve výměře as 18 ha, oplocena a upravena na lesní park. Při vchodu do obory jest pěkná myslivna a uprostřed obory stojí lesní zámek ve švýcarském slohu.

Zámek byl postaven as před 50 lety důkladně, slohově a přepychově a jest tak zachovalý, že dělá dojem novostavby. Jest v něm 13 pokojů zařízených, ve třech z nich jest velmi cenný starožitný nábytek, obrazy originály, troje sloupkové hodiny, cenné lustry, porcelán, sklo a jiné. Jeden pokoj jest nákladně zařízen na knihovnu a jest tam na 2.500 svazků knih vázaných, skoro vesměs českých. Dále jest v zámku mnoho peřin, pokrývky, koberce, stolní a ložní prádlo prvotřídní kvality, mimo jmenovaných a zařízených 13ti pokojů jest tam velká kuchyně s moderními kamny a mnoho jiných místností.

Mimo hlavní zámecké budovy jest ještě menší přízemní budova s několika obytnými místnostmi, garážemi a konírnami. Úprava a cesty kolem zámku jest skvělá, vodovod a elektrika zavedeny, takže bydlení v tomto zámku jest přímo ideální.

Cena celého tohoto velkostatku včetně zařízení zámku 3.250.000 Kč."

Popis velkostatku z roku 1934

Manželům Aschenbrennerovým se evidentně nepodařilo prodat velkostatek vcelku - Lovčí zámeček s provozními budovami a okolními lesy v napjaté atmosféře po mnichovské zradě (dohoda velmocí podepsána 30. 9. 1938) před 2. světovou válkou a se souhlasem pardubického okresního úřadu v době branné pohotovosti státu dne 15. 11. 1938 koupila Miloslava Sudková za cenu 1.120.000 Kč. Zbývající část jim zůstala, přešla na dědice a byla v dubnu 1948 převedena vyvlastňovacím výměrem na ministerstvo zemědělství (viz Jiří Chvála: Barokní sýpka ve Starém Hradišti u Pardubic, Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 11-12/2022, s. 367). Podle zápisu v kronice obce Ráby z roku 1949 byly "schváleny trhové smlouvy na odkoupení polnosti od p. Aschenbrennera, bývalého velkostatkáře ve St. Hradišti těmto místním rolníkům a občanům: Livora Jaroslav č. p. 17, Vondrouš Václav č. p. 20, Zelinka Josef č. p. 13, Rykr František č. p. 56, Zehlička Jaroslav č. p. 44, Kmoníček Václav č. p. 41, Černík František č. p. 48, Faltus Josef č. p. 2" (viz Kronika obce Ráby).

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134