#37. školící středisko

Koncem července 2000 se z areálu Lovčího zámečku (1882) v Rábech odstěhoval Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, který zde sídlil od roku 1964. Bílou provozní budovu, vyňatou v roce 1994 z restituce, stát bezplatně převedl na nově založené Sdružení obcí pod Kunětickou horou (2000-2015). Jeho ustavující zasedání s podpisem zakladatelské smlouvy se uskutečnilo 28. 12. 1999 v Čeperce, rozhodnutí o zápisu do registru zájmových sdružení právnických osob, na jehož základě mohlo zahájit činnost "spolupráce členských obcí v oblasti řešení problematiky mikroregionu a strategie spravovaného území", bylo vydáno 10. 1. 2000. Na zasedání sdružení 20. 6. 2000 starosta obce Ráby Jiří Hille informoval o nedávném semináři v Malé Čermné, kde prý získal podnět k podání žádosti o budovu ústavu v Rábech, aby mohla sloužit jako školící středisko, a také informaci, že "teorie ostrých loktů je nejúčinnější" (viz SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 1). Tehdy sdružení odhlasovalo souhlas s bezplatným převodem objektu do svého majetku, k čemuž došlo podpisem smlouvy 27. 7. 2000, jejím schválením Ministerstvem financí dne 18. 12. 2000 a vložením do katastru nemovitostí dne 23. 1. 2001 (viz SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 2).

Plán využití budovy přednesl starosta obce Staré Hradiště a předseda rady sdružení Pavel Vrátil na jeho zasedání 19. 9. 2000: "V současné době je podepsaná smlouva na ministerstvu, podle informace Ing. Pithartové je to na dobré cestě a do konce září 2000 by se mohla smlouva vrátit zpět. Upozornila nás na 2 věci související s podpisem smlouvy a provozem nemovitosti:

  1. při prodeji musíme polovinu odhadní ceny vrátit státu. Odhad je 9,5 mil. Kč,
  2. naše činnost nesmí být vysoce zisková, měla by sloužit veřejnosti za přijatelné ceny. Po upřesnění našich plánů bychom neměli mít žádné problémy. O kuchyni má zájem Frencl z Rábů, kde by měl výrobu teplé kuchyně a zajistil by nám veškeré požadavky na občerstvení. Prádelnu by provozovala a. s. ZEAS jak pro svou potřebu, tak pro veřejnost. Pan Mlejnek, zástupce majitelů zbývajících dvou objektů - zámečku a nízké budovy, nás již kontaktoval. Jejich představy a program je blízký našim záměrům. V budoucnu by rád s námi spolupracoval" (viz SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 1).

Samotné předání budovy 30. 3. 2001 ale provázelo velké rozčarování: "Po pravdě to, že bylo vystěhováno z budovy veškeré zařízení, pokládám za devastaci. Smlouvou se přece předává kuchyň, kotelna, stravovací zařízení, dílna, prádelna, i ta čistírna odpadních vod", netajil se zklamáním starosta obce Ráby Jiří Hille. "Smlouvu jsme podepisovali loni 27. července a od té doby jsme zde poprvé. Bývalí majitelé dělali obstrukce", uvedl pro Pardubické noviny starosta obce Staré Hradiště Pavel Vrátil.

Toto obvinění ředitel ÚSP Ráby Jiří Linhart potvrdil: "Mikroregion požádal ministerstvo financí pouze o nemovitý, nikoliv movitý majetek. Navíc jsme před stěhováním do nového ústavu již měli zakázáno cokoliv opravovat. Řada věcí šla do šrotu, z kuchyňského vybavení byly funkční pouze tři věci a ty jsme poskytli domovu důchodců" (viz Jiřina Mikešová: Z budovy bývalého ústavu bude školicí a vzdělávací centrum. In: Pardubické noviny, 2001).

ÚSP Ráby, který byl příspěvkovou organizací Okresního národního výboru Pardubice, při vystěhování zničil i veškeré vybavení restituovaného Lovčího zámečku - rozebranou knihovnu z roku 1882 přestěhoval do západní části bílé provozní budovy, kde ji v roce 2000 zachytil fotograf ve stavu před konečným zmizením kamsi:

Knihovna z Lovčího zámečku

Ve východní části bílé budovy pak Sdružení obcí pod Kunětickou horou zahájilo rozsáhlou rekonstrukci, od léta 2002 financovanou úvěrem České spořitelny, kterou zakončilo 17. 10. 2002 slavnostním otevřením Vzdělávacího a informačního centra a 18. 10. 2002 slavnostním zasedáním zastupitelstva obce Staré Hradiště za přítomnosti předsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta a senátora Františka Bartoše. O měsíc později 18. 11. 2002 v něm zahájilo desetiletou činnost Školící středisko zkušebních komisařů ministerstva dopravy, které si při oficiální návštěvě regionu 27. 5. 2003 prohlédl prezident Václav Klaus.

Školící středisko

Zatímco dědic restituentky, jež zemřela 30. 12. 2001, pro zbývající většinu areálu s Lovčím zámečkem z roku 1882 marně hledal uplatnění, z veřejných zdrojů financované Školící středisko využívalo jeho pozemky v soukromém vlastnictví bez jakékoli smlouvy jako cvičební a tréninkovou plochu zkušebních komisařů autoškol. S několikrát opakovaným zdůvodněním tehdejšího starosty obce Ráby Jiřího Hille (1935-2016), že "platí jenom blbec" a že Sdružení obcí po letech právo užívání vydrží. Přitom ale vlastnilo pouze bílou budovu č. p. 151 uvnitř oploceného areálu v majetku restituenta.

Lovčí zámeček 11. 6. 2003

Do této konfliktní situace koncem léta 2003 přišla firma KAM NA PARDUBICKU, s. r. o., která si všechny nemovitosti restituenta pronajala, aby v areálu Lovčího zámečku z roku 1882 mohla provozovat výletní místo pro rodiče s dětmi.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134