#20. Penzion Ráby

Podáním ze dne 30. 4. 1939 požádal Josef Sudek, manžel majitelky Penzionu Ráby pod Kunětickou horou Miloslavy Sudkové, o udělení koncese hostinské a výčepnické s oprávněním přechovávat i cizince, podávat pokrmy, podávat kávu, čaj, čokoládu, jiné teplé nápoje a občerstvení, míti dovolené hry. Koncese by byla na hosty bydlící v penzionu. Této žádosti Okresní úřad v Pardubicích dne 8. 6. 1939 vyhověl pouze částečně: dovolil pouze ubytovávat i cizince a ostatní zamítl se zdůvodněním, že "nelze mít za to, že by potřeba obyvatelstva ať domácího nebo cizího vyžadovala udělení těchto oprávnění. Zcela nablízku zámečku v Rábech jsou totiž již dva vybavené hostince, které tato oprávnění mají a jichž provozem jest místní potřeba zcela kryta. Jsou to hostince na Kunětické Hoře a pod Kunětickou Horou a jest to zejména hostinec posledně zmíněný, kde hosté z pensionu se mohou bez obtíží stravovati" (viz SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 29 Živnostenské záležitosti 1926-1940, karton 2).

Proti zamítnuté části koncese podal Josef Sudek odvolání, které bylo úspěšně vyřízeno dne 18. 4. 1940 Zemským úřadem v Praze, neboť nájemce penzionu dodatečně omezil svoji žádost pouze na měsíce květen - září každoročně. Odůvodnění popisuje na základě místního šetření z 1. 3. 1940 jednotlivé místnosti a stanovuje hygienické a provozní podmínky, které musí provozovatel penzionu dodržet. S dřívějším zamítnutím z důvodu neexistence potřeby obyvatelstva se vyrovnal slovy: "V daném případě jde o rozšíření právoplatně udělené koncese s oprávněním přechovávati cizince též o další oprávnění, a to podávati pokrmy, kávu, čaj, čokoládu, jiné teplé nápoje a občerstvení a míti dovolené hry pouze pro hosty v zámečku v Rábech a přilehnou budovou ubytované, takže živnost bude provozována po způsobu pensionu bez podávání alkoholických nápojů. Její stanoviště jest v oplocené oboře o výměře 18 ha ve vzdálenosti asi 500 m od Kunětické Hory a ač stranou hlavní komunikace, jest velmi dobře přístupné po řádně upravené a sjízdné cestě. Vzhledem k této poloze a svému zařízení (větší počet řádně vybavených cizineckých pokojů, turistická noclehárna) bude předmětný podnik sloužiti zvláště těm, kteří za účelem rekreace vyhledávají delší pobyt v přírodě. Okolí bylo dosud četně navštěvováno turisty a výletníky a lze důvodně předpokládati, že zřízením předmětného podniku jako jediného v celém politickém okresu pardubickém bude příliv turistů a výletníků ještě zvýšen. Dosavadní živnosti hostinské a výčepnické v obci Rábech nemají oprávnění k přechovávání cizinců a pokud jde o poskytování občerstvení jídly a nápoji hostům v zámečku v Rábech ubytovaným, nemohou plně vyhověti, ježto jsou dosti vzdáleny (nejbližší hostinec pod Kunětickou Horou asi 570 kroků). Dospěl proto zemský úřad k úsudku, že potřeba obyvatelstva pro předmětnou živnost hostinskou a výčepnickou je dána" (viz SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 29 Živnostenské záležitosti 1926-1940, karton 2).

Penzion Ráby pod Kunětickou horou

Penzion Ráby pod Kunětickou horou byl tedy v provozu od května do září. Již po několika měsících po udělení omezené koncese na žádost obecního úřadu Ráby pan Sudek dne 10. 12. 1939 sděluje, že v penzionu bylo hned první sezónu celkem ubytováno 54 návštěvníků, vesměs příslušníků Protektorátu. Celkem strávili hosté v penzionu 758 nocí - t. j. průměrně jeden host  14 nocí. Počet lůžek v penzionu: osmdesát (viz SOkA Pardubice, NAD 144 Archiv obce Ráby 1860-1945, inv. č. 20 Stavební a pozemkové záležitosti 1930-1939, karton 2).

Dobový propagační leták uvádí, že „Pension nalézá se uprostřed rozsáhlých vlastních lesů v těsném sousedství historického hradu Kunětické Hory u Pardubic. Lesy skýtají příležitost ku příjemným procházkám po dobře upravených cestách, opatřených lavičkami. Přátele koupání plně uspokojí blízkost Labe, vzdáleného od pensionu asi 20 minut pohodlnou lesní a luční cestou. Pension má výhodné autobusové spojení s Pardubicemi (vzdálenost 6 km). Možno podnikati výlety do krásného okolí, lázní Bohdanče (vzdálenost 14 km), na Kunětickou Horu (vzdálenost 1 km) a jiné. Pension disponuje 28 prostornými, čistě a vkusně zařízenými pokoji 1, 2, 3 až 4 lůžkovými a společenskými místnostmi. Pension má vlastní vodovod, výbornou železitou pitnou vodu, elektrické osvětlení, zvláštní jídelny, kulečník, klavír, radio, koupelny, krásná zátiší pod staletými stinnými stromy, bohatou knihovnu s českou, německou, anglickou a francouzskou četbou, zábavnou i vědeckou, garáže, dětské hřiště, ping-pong, wolleyball. K dispozici jest též značné množství lehátek pro slunění. Auto i telefon pro použití. Chutné a vydatné obědy a večeře v zahradní restauraci vzdálené od pensionu 4 minuty lesní cestou. Snídaně, přesnídávky a jiná občerstvení se podávají přímo v pensionu...“

Penzion pod Kunětickou horou - prospekt 1941

Do Penzionu Ráby pod Kunětickou horou byla zavedena telefonní stanice č. 3 - jeho telefonické spojení se zámkem pardubským, kde bylo sídlo velkostatku, bylo v tisku zmíněno již před padesáti lety (viz Šubert, František Adolf, ed. a Borovský, František Adolf, ed. Čechy. Díl IV, Polabí. V Praze: J. Otto, [1888], s. 78; reedice: Dr. Justin V. Prášek: Na úpatí Kunětické hory koncem 19. století, Klub přátel Pardubicka, 2008, s. 18-19).

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134