#13. vojsko

Ze srpna 1924 se ve Východočeském muzeu v Pardubicích dochovaly snímky vojáků železničního pluku z Pardubic, kteří byli v areálu Lovčího zámečku se souhlasem pana ředitele Aschenbrennera zdarma ubytováni, když pracovali na stavbě silnice od dnešní autobusové zastávky u Restaurace pod Kunětickou horou k 1. bráně zříceniny hradu Kunětická hora (viz Miloš Jiroušek: Kunětická hora od středověku po současnost, 2021, s. 39).

Ráby č. p. 58 v roce 1924

"Akci, která započala 18. srpna 1924, předcházela jednání o výkupu pozemků ve spodních partiích pro nově vytvářený úsek cesty. Na stavbě začalo pracovat 44 vojínů, ale aby práce rychleji pokračovaly, byl jejich počet záhy zvýšen na 77, ve třetím týdnu jich na Kunětické hoře pracovalo již přes 100. Dokončovací práce probíhaly už čtvrtý týden po zahájení. V některých úsecích byla osazena odvodňovací koryta z cementu. Pro vojáky byl tento pobyt mimo kasárna, byť spojený s náročnou pracovní náplní, zřejmě vítanou změnou. Odrazilo se to na jejich pracovním nasazení, což kvitovalo jak jejich velení, tak především chválou nešetřící zástupci Muzejního spolku. Poněvadž opravdu velmi pilně pracovali, vystrojila se jim 5. září toho roku večeře, při níž každý obdržel 3 půllitry piva a 5 cigaret - sportek. Denně dostávali vojáci za svou práci odměnu na přilepšenou - vojíni 2 Kč, desátníci 3 Kč a četaři 4 Kč. Ubytování pro vojáky poskytl v areálu loveckého zámečku pod hradem bez nároku na finanční vyrovnání pan ředitel Aschenbrenner" (viz Miloš Jiroušek: Kunětická hora od středověku po současnost, 2021, s. 39).

Vojsko v Lovčím zámečku 1924

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134