#38. trpaslíci

Nová etapa v historii Lovčího zámečku z roku 1882 v Rábech nastala od 1. 9. 2003, když si společnost KAM NA PARDUBICKU s. r. o. rodiny Luďka Šorma od restituenta pronajala všechny pozemky i budovy uvnitř oploceného areálu bývalého Ústavu sociální péče se záměrem vytvoření výletního místa zvláště pro rodiny s dětmi s Muzeem perníku v Perníkové chaloupce (viz Smlouva nájemní ze dne 27. 8. 2003).

Trpaslíci u Perníkové chaloupky

Podepsání nájemní smlouvy a převzetí klíčů od budov hned 6. 9. 2003 oslavila skupina trpaslíků mezi divoce zaparkovanými autobusy Školícího střediska zkušebních komisařů autoškol na cizích pozemcích restituenta.

Trpaslíci u Perníkové chaloupky

Uvnitř budov je čekalo smutné překvapení - byly v žalostném stavu. Tak je stát vrátil restituentovi, přes Lovčí zámeček (1882) tekla voda.

Ústav sociální péče Ráby

Nemovitosti jsou sice od základů po hřeben střechy vyzděné z cihel a jenom obložené kamenem a dřevěnými kládami, avšak nejsou nijak izolovány od zemní vlhkosti, a tak při adaptaci Lovčího zámečku pro potřeby Domova důchodců v roce 1955 na cihlové stěny zevnitř nalepili vrstvu asfaltu, na ni silnou vrstvu tvrdého betonu a kachličky v barvě slonové kosti.

Ústav sociální péče Ráby

Tím jenom zemní vlhkost vyhnali do patra, kde stěny natírali omyvatelným emailem v barvě slonové kosti.

Matrika 6. 1. 2004

Vytvořili na tu dobu obvyklý nemocniční styl éry socialismu, ale nemovitosti přestaly dýchat a jejich stav se stále zhoršoval.

Ústav sociální péče Ráby

Bylo třeba jim vdechnout nový život.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134