Poběžovice u Přelouče [ Město nebo obec ]

Poběžovice
Poběžovice
Původní tvar byl Poběhovice a znamenal ves lidí Poběhových. Odkud se vzalo příjmení Poběh? Vzniklo ze slova poběh, jímž byli označováni tuláci nebo též zběhlíci od víry. Na konci 14. století na zdejší tvrzi sídlili bratři Staněk Slaměnec a Martin. Byli to podle všeho velmi vlažní křesťané. Měli totiž ze svého poplužního dvora v Poběžovicích platit desátky, tedy určité poplatky, faře v Lipolticích. To nejen že zanedbávali, ale ještě k tomu se snažili faráři Václavovi bránit v užívání dvou rybníků na Poběžovických gruntech. Po dlouhých sporech a tahanicích museli nakonec ustoupit. Staněk se tak na podzim roku 1399 musel zavázat dávat faráři 10 měřic obilí a i s rybníky nedělat další patálie. Ve středověku nebyla ještě jednotná soustava měr a vah. Měřici se říkalo také strych nebo korec a představovala 93 litrů.
Poběžovická tvrz byla stejně jako mnoho okolních vypálena uherským vojskem Matyáše Korvína. Ten vpadl do země v čele křížové výpravy proti kacířským Čechám vyhlášené papežem Piem II. roku 1468. Důvodem bylo papežské zrušení kompaktát, která se v českých zemích dodržovala a která uznávala katolické i kališnické vyznání na roveň. Papež ale chtěl, aby Jiří z Poděbrad kališnictví přestal tolerovat a sjednotil církev ve své zemi. Češi byli ale od dob husitských válek nábožensky rozděleni na dva tábory. Potvrdit jedno a zavrhnout druhé vyznání by znamenalo krvavý konflikt, proto se Jiří, sám kališník, snažil být králem dvojího lidu. Papež dal jako odvetu Jiřího z Poděbrad do klatby a vyhlásil křížovou výpravu. Hlavní motivací Matyáše, který ji vedl,však nebylo náboženské rozhořčení, ale touha ovládnout střední Evropu.
V únoru 1469 se Matyáši Korvínovi podařilo zlomit odpor celé Moravy a rychle vpadl do Čech. Byla spousta sněhu a cesty dosti neschůdné. O to děsivěji zapůsobil bleskurychlý pochod uherské armády, která z Brna k Čáslavi dorazila už za 6 dní. Jenže u Vilémova v Železných horách padl do pasti: byl obklíčen a musel kapitulovat. Tak se rychlý útok rychle změnil v porážku....Ale toto nebyl definitivní konec války. Křížová výprava skončila až Jiříkovou smrtí roku 1471.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Poběžovice u Přelouče
Poběžovice u Přelouče 9
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 977 205

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Poběžovice u Přelouče
Pohled na obec Poběžovice u Přelouče

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 29.11.2022 v 12:14 hodin

Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134