Chrtníky [ Město nebo obec ]

Chrtníky
Chrtníky
V malebném údolí, v němž byla vesnička Chrtníky založena, je možné nalézt památky na dávnou geologickou minulost, kdy zde bylo křídové moře, a to různé fosilie a zbytky žraločích zubů.
Na katastru obce bylo také prokázáno tábořiště lovců mamutů z mladšího paleolitu (40 tisíc až 10 tisíc let př. n. l.).
Na konci 14. století patřily Chrtníky k choltickému statku, který byl ale někdy v té době rozdělen na dvě poloviny. Polovinu, k níž náležely i Chrtníky, prodal Jindřich z Chlumu a Košumberka řečený Lacembok 9. května 1397 Janovi z Lipky. V této listině o prodeji je také první písemná zmínka o Chrtnících, neboť majetek představoval "...polovinu tvrze v Cholticích, dvůr poplužní se dvěma rádly, dvory kmetcí s platy, v Chrtnících dvory kmetcí s platy a v Ledcích dva lány lesa s rybníkem horním...". Uvést všechno do pořádku měl s Janem z Lipky majitel druhé poloviny Choltic Václav Sekerka, který byl také na listině o prodeji uveden jako svědek. Jan z Lipky se podepsal spolu s jinými okolními vladyky na stížném listu proti upálení mistra Jana Husa v Kostnici.
I když první písemná zmínka o Chrtnících je až z roku 1397, vesnice je mnohem starší. Název obce Chrtníky je upomínkou na středověk, na dobu hradištní (10. - 12. století), kdy zde byli usazeni psáři. Panovník tehdy totiž vlastnil veškerou půdu a jeho moc se opírala i o vládu nad veškerým obyvatelstvem.Tak usazoval specializované řemeslníky jako například tesaře, koláře, rybáře či právě psáry v určitých vesnicích. Úkolem psárů bylo cvičit lovecké psy, ale kromě toho museli i hospodařit na polích, aby se uživili. V případě přítomnosti panovníka na hradišti museli lidé z okolí odvést na hradiště povinné dávky a také se sem dodávali výrobky výše zmíněných specializovaných řemeslníků.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Chrtníky
Chrtníky 52
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466972524

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Chrtníky - koryto Struhy
Koryto Struhy

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chrtniky.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 29.11.2022 v 12:20 hodin

Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134