015 Přelouč - Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice [ Železniční trať ]

Mezi stranicemi Heřmanův Městec a Jeníkovice
Mezi stranicemi Heřmanův Městec a Jeníkovice

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 21. srpna 1881 daný ku stavbě a užívání místních železnic z Přelouče do Heřmanova Městce s odvětvími do Vápenného Podola a Prachovic propůjčoval koncesi priv. rakouské železnici státní. Společnost jest povinna stavbu železnic do konce roku 1882 dokonati, obecnou jízdu po nich zavésti a po všechen čas koncese nepřerušeně po nich jezditi.[1] Dráhu vlastnila Rakouská společnost státní dráhy od října 1882 až do svého zestátnění 1. ledna 1908. Větev Odb. Tasovice – Vápenný Podol byla zrušena v roce 1978. Ještě v Úředním povolení k provozování dráhy datovaném 29. 5. 2008 je dráha uvedena jako součást celostátní dráhy, později byla na návrh provozovatele změněna na dráhu regionální [zdroj].

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 127, 29.03.2022 v 10:36 hodin

Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134