MAS RKH: Průzkum absorpční kapacity IROP 2021-2027

MAS Region Kunětické hory do 8.11.2022 provádí průzkum absorpční kapacity, který bude využit pro nastavení akčního plánu MAS RKH pro IROP 21-27, aby nedošlo k rozmělnění omezených finančních zdrojů na aktivity, kde je absorpční kapacita nulová, či nízká.
Kdo se může do průzkumu zapojit?
Potenciální žadatel uvedený v dokumentu "Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1", který chce v letech 2023-2027 realizovat projekt z IROP 2021-2027 SC 5.1.

Proč se do průzkumu zapojit?
Vyplněním jednoduché tabulky se k ničemu nezavazujete a ani to neznamená, že bude daná aktivita automaticky zahrnuta do akčního plánu (aktivity budou vybírány a schvalovány až dle celkových výsledků průzkumu). Přesto Vás velmi žádáme, abyste tento průzkum nebral(a) na lehkou váhu a vyplnil(a) ho co možná nejpřesněji maximálně třemi svými reálnými projekty, zvýšíte tím pravděpodobnost, že do akčního plánu MAS RKH, který podléhá schválení ŘO IROP, bude zanesena právě ta aktivita, v rámci které byste rádi v následujících letech realizovali svůj projekt. Bez zanesení aktivity do akčního plánu, nelze na tuto aktivitu vyhlásit výzvu MAS.

Jak se do průzkumu zapojit?
Projděte si přiložený dokument "Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1". Pokud máte nějaký projekt(y), který tématicky zapadá do některé uvedené aktivity a jejího popisu a zároveň je schopný splnit uvedené podmínky aktivity, pak tento projekt(y) zaneste do přiložené tabulky dle v ní uvedených pokynů a pošlete vyplněnou tabulku na e-mail holeckova.masrkh@email.cz a to do 8.11.2022.

Na projekty nezanesené v tabulce a u nichž nebudou vyplněny všechny kolonky (vyjma nepovinných), nebude pro stanovení opatření akčního plánu přihlíženo!

Do tabulky nemá smysl vyplňovat projekty, které nejsou v souladu s popisem aktivity a nejsou schopny splnit uvedené podmínky, takové projekty jsou totiž z hlediska ŘO IROP nezpůsobilé.

Na více informací k IROP SC 5.1 se můžete podívat zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na: holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556.

Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1

Tabulka k vyplnění projektu ke stažení


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134