Pardubický kraj podpoří projekty proti drogám

Rada Pardubického kraje schválila na dnešním jednání granty na podporu protidrogové politiky. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 37 projektů. V prvním kole byly všechny žádosti z formálního hlediska posouzeny krajskou protidrogovou koordinátorkou. Ve druhém kole projednala žádosti Komise Rady Pardubického kraje pro prevenci sociálně-patologických jevů a drogovou problematiku.
"Klíčem pro výběr žádostí doporučených k poskytnutí grantu byla odborná kriteria hodnocení stanovená ve schválených pravidlech pro poskytování grantů. Jde především o jasně definované cíle, zaměření a účel projektu, které byly v souladu se Strategií protidrogové politiky Pardubického kraje na období 2002 - 2004 a s Prioritami protidrogové politiky Pardubického kraje - konkretizace úkolů na rok 2002", uvedl Josef Janeček, radní zodpovědný za zdravotnictví a sociální věci.
Na grantech bude vyplacen 1 milion 95 tisíc korun, který bude rozdělen mezi všechny schválené projekty, 10 z nich však musí ještě potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje. Výše jednotlivých grantů se pohybuje mezi 7 000 - 340 000,- Kč. Peníze získá např. Klub hurá kamarád na poskytování sociálních služeb a poradenství uživatelům návykových látek a jejich rodinným příslušníkům nebo Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Hrochově Týnci. Tady chtějí peníze použít na zátěžové pobyty dětí.
"V roce 2002 nebyl v Pardubickém kraji zaznamenán žádný rapidní nárůst počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog oproti roku 2001, nejvíce zneužívanou drogou zůstává pervitin, následuje extáze a další taneční drogy. Rychle ale roste procento dětí a mládeže, které s drogami experimentují anebo je rekreačně užívají, a to již ve velice nízkém věku", dodal Janeček.

Tiskové oddělení KrÚ


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134