Pardubický kraj podporuje volnočasové aktivity dětí a mládeže

Z rozpočtu Pardubického kraje se poskytují také dotace na podporu sportovních činností. Jedná se o materiální technické zabezpečení projektů, hromadnou dopravu osob a materiálu na akce, zajištění služeb v souvislosti s realizací projektu, ubytování a stravování účastníků akce či tisk metodických a propagačních materiálů nekomerčního charakteru. Na takových dotacích letos kraj vyplatí více než 2,5 milionu korun.
"Tyto peníze jsou dotacemi z prostředků Pardubického kraje do sportovních a volnočasových aktivit. Podpořili jsme sportovní činnost škol, různé turnaje či soutěže i na mezinárodní úrovni. Další příspěvek ve výši 5 milionů Kč byl poskytnut na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení v Pardubickém kraji", uvedl Jan Čulík, krajský radní zodpovědný za sport, mládež a volnočasové aktivity.
Pro rok 2002 byly vypsány čtyři konkrétní programy. První se týkal podpory sportovní činnosti škol, druhý podpory sportu pro všechny a volnočasových aktivit, třetím programem byla podpora činnosti sportovních klubů a svazů a čtvrtý se týkal podpory handicapovaných sportovců.
Např. pro regionální sdružení sportu ve všech čtyřech okresech Pardubického kraje schválila Rada Pardubického kraje jednotlivé dotace ve výši cca 200 000,- Kč do území každého okresu kraje. Ty by měly být rozděleny ve všech případech hokeji (40%), kopané (30%) a ostatním sportům (30%). Příspěvky jsou poskytovány v součinnosti s výkonnými výbory v každém okrese.

Tiskové oddělení KrÚ


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134