Pardubický kraj investuje do škol

Přes 207 miliónů korun uvolní letos Pardubický kraj na investice do škol a školských zařízení a jejich rekonstrukcí. Do této celkové částky přispívá ze svého rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a samozřejmě Pardubický kraj.
Ministerstvo školství letos poskytlo kraji 85 miliónů na tzv. restituční investice. "To jsou případy, kdy škola sídlí v objektu, který v restitučním řízení získal původní majitel a kraj musí budovu buď odkoupit od majitele a nebo najít nové vhodné umístění", vysvětlila Marie Málková, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, která dále dodala, že to se týká například Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí a Domova mládeže při Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli.
112 miliónů dostal Pardubický kraj na investice z rozpočtu ministerstva financí. Radní Málková řadí mezi nejvýznamnější akce financované z prostředků ministerstva financí dostavbu sportovního areálu Gymnázia v Holicích, rekonstrukci budovy dílen odborného výcviku Středního odborného učiliště technického a učiliště v Chrudimi, dostavbu rekonstrukce Gymnázia v Poličce nebo také rekonstrukci Dětského domova v Moravské Třebová, která bude dokončena ještě v letošním roce.
Pardubický kraj přímo ze svého rozpočtu letos investuje 10 miliónů. Jedná se o následující akce: ISŠ technická Vysoké Mýto - rekonstrukce ústředního topení dílen; SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - oprava střechy a kuchyně školní jídelny; SOŠ obchodu a služeb a SOU Choceň - rekonstrukce kotelny a rozvodů; SOŠ a SOU Ústí nad Orlicí - topný systém sportovní haly; SOŠ stavební, SOU stavební a učiliště Rybitví - rekonstrukce střechy; SOU a učiliště Svitavy - rekonstrukce střechy dílen; Vyšší odborná škola, střední zemědělská škola a střední odborné učiliště Chrudim - generální oprava topení; Vyšší odborná škola a střední odborná škola technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny; Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny - projekční příprava výstavby nové školy. Podle ní se Pardubický kraj vždy snaží vstřícně vyřešit i náhle vzniklé finanční požadavky, které souvisejí především právě s haváriemi.
Pardubický kraj usiluje o to, aby jím zřizované školy sídlily ve vlastních budovách, protože pronájem je dlouhodobě vždy dražší než jednorázová investice do pořízení vlastní budovy.

Tisková mluvčí KrÚ Pardubice


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134